شماره 43
سال چهارم

ماهنامه راه راست

خرداد 1386
ژوئن 200
7

اطلاع رساني، خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي


 ماه قبل(ارديبهشت)
 
ماه‌هاي قبل

برترين فن‌آوري‌هاي بانكي ...
يك تجربه انگليسي براي ...

فروشندگي، بانكداري، قفسه...
كارمزد پذيرندگان كارت ...
خواندن باركد قبوض توسط ...
دريافت وام از محل فروش ...

اگر ايران سل خوب عمل‌كند...
خودپرداز با استفاده از ...
پوز با استفاده از جي.پي.آر ...

روش جديد در محاسبه سود تسهيلات بهترين است

     در شماره قبلي ماهنامه مطالبي در رابطه با نحوه محاسبه سود تسهيلات اعطايي اقساطي درج گرديده و جداولي نيز به منظور مقايسه روش مورد عمل در بانك‌هاي خصوصي و دولتي ارايه شد كه شبهاتي را ايجاد كرده بود. به منظور رفع اين موارد توضيحات زير درج مي گردد:

1- در يك بانكداري موفق كه رضايت صاحبان سهام، سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات را فراهم مي‌آورد، همواره بايستي روش‌هاي مورد عمل براي محاسبه و دريافت سود تسهيلات و محاسبه و پرداخت سود سپرده‌ها، رابطه منطقي داشته باشند و بصورت يك منظومه هماهنگ با يكديگر و يكپارچه انجام وظيفه نمايند.

2- در زمان قبل از انقلاب كه تركيب سپرده‌ها به سمت سپرده‌هاي غير هزينه‌زا مي‌چربيد و از طرف ديگر سود سپرده‌ها در پايان هر سال و فقط سالي يك بار پرداخت مي‌شد، از فرمول فعلي مورد استفاده در بانك‌هاي دولتي براي محاسبه سود تسهيلات اعطايي استفاده مي‌شد  و با توجه به مفروضاتي كه حاكم بر فرمول مزبور مي‌باشد؛ رابطه منطقي وجود داشت.

3- در زمان فعلي كه شرايط پرداخت سود به سپرده‌ها از سالي يك بار به ماهي يك بار تغيير پيدا كرده و از طرف ديگر ميل به افتتاح سپرده‌هاي هزينه زا بيشتر شده است، مفروضات حاكم بر فرمول محاسبه سود تسهيلات اقساطي در بانك‌هاي دولتي منطقي نبوده و ليكن بانك‌هاي خصوصي توانسته‌اند با تغيير مفروضات، متناسب با تغيير شرايط پرداخت سود سپرده‌ها، از فرمول جديد براي محاسبه سود تسهيلات اقساطي استفاده نموده و رابطه منطقي را برقرار نمايند.

     در خاتمه ضمن تاكيد بر درستي روش فعلي مورد استفاده در بانك‌هاي خصوصي براي محاسبه سود تسهيلات اقساطي يادآور مي‌شود كه جداول ارايه شده در شماره قبلي صرفا جهت مقايسه درج شده بود تا صاحب نظراني كه بدون توجه به دو فرمول، نتايج و شان نزول آن، صرفا به دليل تفاوت آنها نظراتي ابراز مي‌نمودند را ياري نمايد. بديهي است در صورتيكه شرايط پرداخت سود سپرده‌ها مجددا دستخوش تغييرات گردد، با احتمال زياد تجديد نظر در مورد نحوه محاسبه و دريافت سود تسهيلات اجتناب ناپذير خواهد بود.

برترين فن‌آوري‌هاي بانكي در سال 2006

     هر سال ماهنامه دِبنكر اطلاعات فن‌آوري‌هاي نوين در زمينه‌هاي مختلف بانكداري را در سراسر جهان جمع آوري مي‌كند و اولين‌هاي هر زمينه را اعلان مي‌نمايد. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از دو گرايش عمده در ميان بانك‌هاي جهان بود. يكي از آنها برآوردن نيازهاي مختلف مشتريان و ديگري . . .

يك تجربه انگليسي براي بازدارندگي

     قانوني در كشور انگلستان براي جلوگيري از كشيدن سيگار در اماكن عمومي در حال تصويب است كه زبان حال بسياري از عقب افتادگي‌هاي ما ايرانيان نيز مي‌باشد. اين قانون براي تجربه اندوزي و اعمال روش‌هاي جديد براي كارهاي جديد و قديمي ما ذكر مي‌شود و فقط مربوط به سيگاري‌ها نيست. . .

فروشندگي، بانكداري، قفسه‌هايي تا بي‌نهايت

     يك فروشگاه بزرگ مانند شهروند را در نظر بگيريد. اگر بخواهد تمام محصولات يك محله كوچك را زير يك سقف جمع كند، باز هم موفق نمي‌شود. اگر فروشگاه‌هاي تخصصي و كوچك‌تر را در نظر بگيريد مسئله از اين هم محدود‌تر مي‌شود. مثال بارز آن يك فروشگاه موسيقي است. در بهترين حالت . . .

كارمزد پذيرندگان كارت‌هاي بين‌المللي

     مقدار متوسط كارمزد پرداخت شده در سال دو هزار و شش ميلادي 71 / 1 درصد از ميزان فروش توسط كارت بانكي بود. كارمزد مذكور شامل تمام هزينه‌هاي مستقيم و جانبي اين خدمت بود. كارمزد پرداختي توسط فروشندگان آمريكايي كمتر از 57 ميليارد دلار شد كه نسبت به سال . . .

خواندن باركد قبوض توسط دوربين تلفن همراه

     با شروع بانكداري با تلفن همراه از طريق پيام كوتاه يا جي.پي.آر.اس مي‌توان از ديگر توانايي‌هاي آن نيز استفاده كرد. خواندن باركد قبوض توسط دوربين تلفن همراه يكي از اين استفاده‌هاي مطلوب است. روش كار بدين گونه است كه پرداخت كننده قبض بايد شناسه پرداخت و شناسه قبض را . . .

دريافت وام از محل فروش توسط كارت نقدي و اعتباري

     اعطاي وام به اعتبار فروش‌هاي آينده يك مغازه و پرداخت اقساط آن از محل همان فروش‌ها، روشي قديمي است كه شركت‌هاي غربي در انتهاي دهه 1980 ميلادي آغاز كردند. به هر حال بايد به طريقي از پرداخت اقساط مطمئن شد و بي پشتوانه نمي‌توان به كسي وام داد. ميزان اعتبار يك مغازه يا . . .

اگر ايران سل خوب كار كند! جي.پي.آر.اس كشنده است

     رشد فن آوري تلفن همراه در خارج از كشور ايران آنچنان سرسام آور است كه شايد تمام ابزارهاي ارتباطي را يا حذف كند يا تحت تاثير شديد قرار دهد. ورود شركت ايران سل به عنوان مجري يا اپراتور دوم تلفن همراه حداقل حسني كه به همراه دارد، ايجاد رقابت به نفع مصرف كننده است. وجود . . .

خودپرداز با استفاده از جي.پي.آر.اس

     بعضي از بانك‌ها خودپردازهايي قابل حمل توسط يك كاميون ساخته‌اند كه در بعضي مراسم و نمايشگاه‌ها و مانند آن شركت داده و مقداري پول به مردم مي‌دهند تا احتياجات خود را توسط پول دريافت شده از خودپرداز خريداري كنند. اين خودپردازها از طريق ايستگاه ماهواره متحرك و . . .

پوز با استفاده از جي.پي.آر.اس يا تلفن معمولي

     براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است. استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک: آدرس سايت raherast.com نام كاربر inform صندوق پستي (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.