دريافت وام از محل فروش توسط كارت نقدي و اعتباري


     اعطاي وام به اعتبار فروش‌هاي آينده يك مغازه و پرداخت اقساط آن از محل همان فروش‌ها، روشي قديمي است كه شركت‌هاي غربي در انتهاي دهه 1980 ميلادي آغاز كردند. به هر حال بايد به طريقي از پرداخت اقساط مطمئن شد و بي پشتوانه نمي‌توان به كسي وام داد. ميزان اعتبار يك مغازه يا فروشگاه بزرگ از مقدار فروش آن توسط كارت‌هاي اعتباري و نقدي مشخص مي‌شود. بنابراين مي‌توان ميزان وام وميزان اقساط را مشخص نمود.

     مشتريان اين شركت‌ها عمدتا رستوران‌ها، هتل‌هاي كوچك و مشاغل فصلي هستند كه يا شروع كار جدي آنان با كمي تاخير انجام مي‌شود يا فصل‌هاي كاري آنها از افت و خيز زياد برخوردار است. بعضي از فروشندگان كوچك و خدماتي كه نمي‌توانند از منابع بانكي استفاده نمايند، متقاضي اين گونه وام گرفتن هستند. از ديگر مشتريان اين نوع وام‌ها آنهايي هستند كه قادر به دريافت وام از بانك هستند ولي تحمل 4 هفته معطلي و بيشتر را ندارند. معمولا يك معامله نان و آبدار برايشان پيش مي‌آيد و فوري احتياج به پول پيدا مي‌كنند.

     از چهارده شركت آمريكايي كه سال 2006 وام‌هايي از اين دست را اعطا كردند كل مبلغ آنها 750 ميليون دلار شد كه به 40 هزار فروشگاه پرداخت شد. مقدار متوسط وام 19 هزار دلار و گاهي تا يك ميليون دلار نيز مي‌شد. اين نوع وام را مي‌توان در مشاركت مدني يا فروش اقساطي يا هر نوع ديگري جاي داد. يكي از اين شركت‌ها از 150 هزار دلار تا 3 ميليون دلار وام با سود 6 درصد و بازپرداخت 2 ساله ارايه مي‌دهد.

     نحوه بازپرداخت به اين صورت است كه فروشگاه‌هاي وام گيرنده به بانك نصب كننده دستگاه پوز اجازه مي‌دهند كه در هر پرداخت مقداري كم كرده و به شركت وام دهنده بدهند. اين كار آنقدر ادامه پيدا مي‌كند تا تمام وام و سود آن پرداخت شود. مقدار توافق شده براي بازپرداخت وام از 10 تا 30 درصد فروش است.  بديهي است كه اين ميزان بايد به حدي باشد كه بتوان وام را تا حداكثر دو سال پرداخت كرد. فروشگاه‌ها خود قادر به تضمين پراخت‌هايشان نيستند و در حال حاضر ميزان وام‌هاي سوخت شده بين 5 تا 12 درصد است.

     شركت‌هاي ارايه دهنده اين نوع خدمت مي‌گويند كه ميزان وام‌هاي پرداختي آنان دو برابر شده است. برآوردها حاكي از اين است كه فقط يك چهارم از فروشندگان از اين نوع وام‌ها خبر دارند و بقيه بي اطلاع هستند.