پوز با استفاده از جي.پي.آر.اس يا تلفن معمولي


     براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است. استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي درون شهري يا گاهي برون شهري براي اتصال به تهران براي فروشگاه‌هاي بزرگ است.

     اگر يك فروشگاه كوچك با يك پوز را در نظر بگيريم كه از تلفن معمولي استفاده مي‌كند؛ تقريبا در هر بار تماس يك تراكنش انجام مي‌دهد كه برايش هزينه حداقل يك بار تماس ثبت مي‌شود كه مقدار آن در حال حاضر كمتر از 50 ريال است. براي فروشگاه‌هاي بزرگ اين هزينه متغير بوده و با توجه به تعداد تراكنش‌ها بايد تعيين شود. هزينه ماهانه يك شبكه اختصاصي درون شهري با توجه به هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي جانبي وسربار آن، كمتر از 3 ميليون ريال در تعداد زياد نيست.

     يكي از راه‌هاي رقيب براي اتصال پوز به بانك تامين كننده آن، استفاده از جي.پي.آر.اس و اينترنت است. اگر تنها تامين كننده اين ارتباط كه شركت ايران سل است را در نظر بگيريم، هزينه هر هزار بايت آن فعلا 15 ريال است و كمتر از اين مقدار نيز اعلام شده است. ميزان ارسال اطلاعات يك تراكنش خريد يا مانده نيز كمتر از هزار بايت مي‌شود. بنابراين بطور تقريبي مي‌توان گفت كه هزينه ارتباط هر تراكنش حدود 15 ريال و كمتر از طريق جي.پي.آر.اس است. البته اين هزينه‌ها در حال ارزان‌تر شدن هستند.

     استفاده از كارت اعتباري ارزان قيمت نيز مشكل هزينه اوليه سيم‌كارت را رفع مي‌كند. حال با استفاده از پوزهايي كه از طريق جي.پي.آر.اس كار مي‌كنند و محلي براي نصب سيم‌كارت دارند، قادر خواهيم بود كه به سرعت و سادگي يك پوز را بدون نياز به خط تلفن راه اندازي نماييم. نكات مهم استفاده از جي.پي.آر.اس به قرار زير است:

1- هزينه ارتباط يك تراكنش كمتر از 15 ريال است. بايت‌هاي ارسالي با يكديگر جمع شده و به ميزان كل آن هزينه دريافت مي‌شود. هر تراكنش كمتر از هزار بايت ارسال و دريافت مي‌كند. در آينده امكان ارزان‌تر شدن هزينه ارتباطي و سيم كارت نيز زياد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمي‌كند يا احتياج به خط اضافه نيست. اين مزيت كاملا توسط مغازه داران و شركت‌هاي نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مكان نيست. تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ در حال حاضر و كمي ديگر در تمام شهرهاي كوچك هم قابل استفاده است. حتي در تاكسي‌ها، تحويل دهندگان پيتزا درب منازل و دكه‌هاي كوچك هم كاربرد دارد. يكي ديگر از مزاياي آن همراه بودن آن است. حتي به اشخاص داراي اعتبار نيز مي‌توان پوز واگذار كرد و دريافت يا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر كارت بانكي و در هر مكان ميسر نمود. به عنوان لطيفه مي‌توان در يك جشن تولد، وجوه نقد و كادو را از اين طريق دريافت كرد! انواع استفاده ديگري نيز براي آن مي‌توان ذكر كرد كه به خواننده محترم واگذار مي‌نماييم.