خواندن باركد قبوض توسط دوربين تلفن همراه


     با شروع بانكداري با تلفن همراه از طريق پيام كوتاه يا جي.پي.آر.اس مي‌توان از ديگر توانايي‌هاي آن نيز استفاده كرد. خواندن باركد قبوض توسط دوربين تلفن همراه يكي از اين استفاده‌هاي مطلوب است. روش معمولي كار بدين گونه است كه پرداخت كننده قبض بايد شناسه پرداخت و شناسه قبض را وارد نمايد. بجاي اين كار يا در كنار آن و براي اطمينان از ورود صحيح ارقام مي‌توان از خواندن باركد نيز استفاده كرد.

     بعضي از شركت‌ها تعدادي از تلفن‌هاي همراه را مجهز به كارت خوان هوشمند مي‌نمايند تا بتوانند از اين طريق پيام‌هاي امن ارسال نمايند و امضاي رقمي دارنده كارت را مورد استفاده قرار دهند. ابتكار فوق بدون نياز به هيچ نوع سخت افزار اضافي قادر به خواندن باركدهاي دو بعدي مي‌باشد اما نرم‌افزار مربوطه بايد به موبايل اضافه شود.

     در حال حاضر شركت اسكن باي تلفن‌هاي همراهي از شركت نوكيا در چين عرضه مي‌كند كه داراي اين نرم‌افزار است. اين شركت تلفن‌هاي همراهي از شركت‌هاي مختلف را نيز در اسپانيا، فرانسه و فيليپين عرضه مي‌كند.