روش و قلمرو  فعاليت ماهنامه "راه راست"

 


      
"راه راست" در تمام حوزه‌هايي كه مديريت علمي و كارآمد، خصوصا مديريت فن آوري اطلاعات مي تواند مفيد واقع شود فعاليت خواهد كرد. ارتباط با فن آوري اطلاعات مي‌تواند غير مستقيم باشد يا بعد از مدتي برقرارگردد. مخاطبين ما تمام متخصصين و مديران در تمام سطوح جامعه بوده و قصد ما ارايه و در اختيار گذاري تجربه و دانش روز و در گردش مديران جامعه، با نگاهي ويژه به فن آوري اطلاعات به ديگر همكاران خود مي باشد. "راه راست" با توجه به مخاطبين خود اكثرا به صورت عضويت و ارسال به آدرس متقاضي و همكار به صورت كاغذي و پست الكترونيك يا مراجعه به وب سايت آن با آدرس www.raherast.com   و www.raherast.ir  در دسترس خواهد بود.
 

     يكي از مهمترين مشخصات آن، رعايت اختصار در ارايه مطلب است. خوانندگان محترم با نشرياتي ماهانه يا فصلي مانند گزارش نيلسون يا اقتصاد كامپيوتر يا گزارش كامپيوتر آشنا هستند كه حدود هشت تا ده صفحه با كاغذ معمولي و قيمت بسيار بالا (ولي منطقي) و محتواي بسيار مختصر مي باشند.
 

     اين ماهنامه نيز قصد ندارد كه تا چند سال اول از هشت صفحه تجاوز نمايد. اصولا مديران، وقت خواندن گزارشات طولاني را نداشته و چكيده مطالب را بيشتر مي پسندند. علاوه برآن، خود مي توانند تمام تحليل‌ها و نتيجه گيري‌ها را به شرط داشتن مواد خام و اطلاعات صحيح انجام دهند. همه مي‌دانيم كه اگر در رساندن اطلاعات تأخير داشته باشيم تصميم گيري‌هاي ما نيز با تاخير انجام مي شوند، اما اگر در اطلاعاتي كه براي تصميم گيري لازم داريم خطا داشته باشيم، تصميم‌هاي ما نيز دچار خطا مي‌شوند.
 

     بنابراين تلاش ماهنامه بر اين است كه در طرح‌ها و موارد عنوان شده، حتي اگر چند ماه متناوب پيگيري و طرح گردد، در نهايت صحيح عرضه شوند. در بعضي موارد متن يا محتواي مقاله اي ممكن است مفصل شده و ما نيز قادر به خلاصه كردن آن نباشيم. در اين حالت تفصيل مطلب را از هر نوع كه باشد (متن، عكس، صوت، فيلم و غيره) در سايت ماهنامه قرار مي دهيم. روش اساسي راه راست اين است كه از ابتداي هر ماه مطالب و موارد مورد نظر را در وب سايت خود قرار داده و به تبادل افكار و خبرهاي مربوطه بپردازد. خوانندگان محترم مي توانند يا از ابتدا پيشنهاد طرح خبر و مقاله اي را بدهند يا به تبادل افكار حول موارد مطرح شده بپردازند و در اين وب سايت نظرات خود را منعكس نمايند. بدين صورت هر موضوع با توجه به افكار و علم ديگران تنظيم و تعديل شده و در انتهاي هر ماه منتشر مي‌گردد. آدرس پست الكترونيكي ماهنامه مي‌باشد.
 

     با توجه به سياست ماهنامه نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.