شماره 24
سال دوم

ماهنامه راه راست

آبان 1384
نوامبر 200
5

اطلاع رسانی، خبری، تحليلی، آموزشی، پژوهشی


 ماه قبل(مهر)
 
ماه‌های قبل

آمار خدمات نوين شبكه بانكي
نگاهي به شركت "پي باي تاچ"

مشخصات انساني بجاي ...
زندگي شفاف براي پول ...
سقف شيشه‌اي
نيم درصدكارمزد هم زياد ...
رشد و نزول تعدات كارت ...

كارت مغناطيسي عالي است؛ ...

متن اين ماه با ورد 2003

كي رسد اين پيام از،
قرارگاه كربلا؟

     مدتي است كه انتظار تغيير هر مدير عامل، معاون، مدير كل و دولت مردي را مي‌كشيم. آنهايي كه سياسي هستند، حتما عوض مي‌شوند كه ما هم با آنها كاري نداريم. هر كه پيش آمد خوش آمد. اما وقتي صحبت از تغيير تمام مديران عامل بانك‌ها و مديران ارشد وزارت دارايي، بازرگاني و بانك مركزي باشد كه تاثير مستقيم و بي‌واسطه بر تجارت الكترونيك و پول الكترونيك مي‌گذارد؛ اگر خاموش بنشينيم، گناه است. شصت درصد اين مديران بطور عمده داراي شخصيت و رفتار اقتصادي بوده و از مكتب اقتصادي خاصي نه پيروي مي‌كردند و نه با شرايطي كه در ايران و اقتصاد و بانكداري آن حاكم است، مي‌توانند پيروي نمايند. در گذشته نيز از بهترين افراد بودند و به سختي مي‌شد (و مي‌شود) كه شخصي چندان بهتر از آنها پيدا كرد.

     مهم نيست كه مديري را تعويض نماييم. مهم اينست كه مدير جايگزين، بايد بهتر از قبلي باشد. در غير اينصورت   است كه باب انتقاد مي‌تواند باز شود و احساس عقب گرد به جامعه دست دهد. اما چند مدير را مي توان به يكباره عوض كرد و درمدت 4 سال نيز به نتيجه قابل قبول رسيد؟ بي‌ثباتي مديران، پدر اين مملكت را در آورده است!  حتي آقاي شاهرودي نيز مجبور به ورود در مسايل اقتصاد كلان و ارايه نظراتي شده‌اند كه بعيد به نظر مي‌رسد كه در حوزه قوه قضاييه باشد.


     مدت زيادي بود كه شايعه تعويض مديران عامل بانك‌ها بر سر زبان‌ها بود و از همان ابتدا، همه كارها را تحت تاثير قرارداده و فعلا ترمزها كشيده شده. بعد از تعويض هر مدير نيز تا 3 سال كه تيم مديريتي جديد جايگزين شوند همه چيز با كاستي انجام خواهد شد. اين تاخير 3 ساله دور از واقعيت نيست. كافي است نگاهي به دوران گذشته كنيم و سوابق كاري مديران قبلي و زمان استقرار نسبي، اشتباهات و چرخش‌هاي آنان را مرور نماييم. يكي از علما گفته است كه اگر حكومت را از شاه تحويل مي‌گرفتيم، اينقدر مدير عوض نمي‌كرديم.

     با انتصاب آقاي مظاهري و دردآشنايي ايشان، اميد مي‌رود كه از كارهاي تند و شتاب زده پرهيز شود، اما منابع تصميم گيري و تعيين كننده در  پست ها و مشاغل مختلف، مشابه نيستند. به هر حال اولين قرعه به نام آقاي فرشچيان مدير عامل بانك مسكن اصابت كرد و روز 4 آبان معارفه مدير عامل جديد انجام شد. دومين نامزدِ تغيير؛ آقاي رسول‌اف مدير عامل بانك كشاورزي بود كه ظاهرا روز 7 آبان نيز تكليف ايشان و جانشين ايشان مشخص شد. بانك كشاورزي مدتي است مقام اول را در موارد زيادي در بين بانك‌هاي ايران كسب مي‌كند و بانك خوبي به شمار مي‌رود. شايعه‌اي درباره سومين و چندمين نفر بر سر زبان‌ها بود كه به حقيقت ‌پيوستند. از جانشينان آنها فعلا سخني بيش از اين نمي‌گوييم كه غير از يكي دو مورد، اكثر آنها ظاهرا با سابقه و تجربه بانكي نيستند.

     مشكل از اين جا شروع مي شود كه بانكداري ايران تازه شروع به انسجام كرده بود؛ و الحق كه قسمت عمده آن هم از زمان آقاي مظاهري بود. بحث پول الكترونيك، خودپرداز، پوز، بانكداري الكترونيك، بانكداري متمركز و مكانيزه، سويچ ملي، تبادل بين بانكي، بانكداري اينترنتي و مسايل بسياري كه در دست اقدام بود و احتمال بسيار مي‌رود كه متاثر از تغييرات مديريتي شده و روند پيشرفت آن آهسته شود. تا مديران جديد بخواهند با مسايل موجود و تشكيلات سازماني رسمي و غير رسمي آشنا شوند و سكان سازمان را بدست گيرند، وقفه‌اي جبران نشدني حاصل مي‌شود و ايران ما باز هم از دنيا عقب‌تر مي‌ماند و براي انجام يك كار ساده بايد چند برابر غربي‌ها خرج كند و نتايجي كه بدست مي‌آورد چند برابر كمتر از آنها باشد.

     مي‌توان شخص ناواردي را مديركل بانك نمود، مي‌توان شخص كم اطلاعي را مدير امور بانك نمود، مي‌توان شخص بي‌تجربه‌اي در بانكداري و امور مالي را عضو هيئت مديره بانك نمود، اما مدير عامل بانك نه تنها نمي‌تواند هيچيك از نقايص قبل را داشته باشد، بلكه بايد محسناتي هم داشته باشد تا بانك‌هاي ما از روزمرگي رها شوند. در هر صورت ركود بدي الان بر صنعت بانكداري ما حاكم است و تقريبا هر مديري منتظر است كه پيامي از قرارگاه براي توديع (بخوانيد وداع)برسد. اين عدم امنيت شغلي و عدم اطمينان، متاسفانه عدم‌هاي ديگر نيز به دنبال دارد؟

آمار خدمات نوين شبكه بانكي

آمار خدمات نوين شبكه بانكي كشور در مهر ماه 1384 حاكي از پيشرفت خوبي است. بانك ملي از لحاظ تعداد كارت و خودپرداز، و بانك سپه از لحاظ تعداد پايانه شعب، اول مي‌باشند.

نگاهي به شركت "پي باي تاچ"

     شركت "پي باي تاچ" (Pay By Touch) به عنوان پيشرو در ارايه دستگاه‌هاي پايانه فروش بيومتريك شناخته مي‌شود. اما تقريبا تمام درآمد خود را از محل پردازش كارت‌هاي مغناطيسي رايج براي 15هزار فروشگاه آمريكايي به دست مي‌آورد. در حال حاضر كمتر از 200 مشتري كه . . .

مشخصات انساني بجاي كارت و دفترچه

     اگر چه هنوز تا فراگير شدن تشخيص هويت با مشخصات انساني (بيومتريك) راه زيادي در پيش داريم، اما كم‌كم مي‌تواند جاي خود را باز كند. بيومتريك يكي از رقيبان جدي كارت هوشمند در تشخيص هويت نيز مي‌باشد كه در آينده‌اي نه چندان دور، احتمال زيادي دارد كه آنرا از ميدان . . .

زندگي شفاف براي پول الکترونيک

     فعلا شركت‌هاي پي.اس.پي و ارايه دهندگان پول الكترونيك با چراغ خاموش حركت مي‌كنند. بعضي از آنها به دليل نوپا بودن و بعضي براي مخفي ماندن و برحذر بودن از سرزنش‌هاي زود هنگام و بعضي به دليل ترس از رقبا و آشكار شدن سرمايه فكري و بعضي بدون داشتن دليل مشخص، از آشكار . . .

سقف شيشه‌اي

     سقف شيشه‌اي يعني آن مانع نامرئي كه مبتني بر نگرش و پيشداوري‌هاي سازماني، سدي براي پيشرفت افراد است. سقف شيشه‌اي از دو جهت هزينه زا است: 1- ازنظر افت بهره‌وري در آن بخش از نيروي كار كه حس مي‌كند جلوي پيشرفتش گرفته شده است. 2- از جهت هزينه جابجايي نيروي كار. . .

نيم درصد كارمزد هم زياد است

     نيم درصد كارمزد گرفتن از اكثر فروشندگان، در شغل خدمات پرداخت يا پي.اس.پي هنوز هم زياد به نظر مي‌رسد. يكي از شاهدان اين ماجرا، برخورد فروشندگان در هنگام استفاده از كارت است. پاره اي از آنها در هنگام خريد يا تخفيف نمي‌دهند، يا بهانه‌اي براي استفاده از پوز ذكر مي‌كنند، . . .

رشد و نزول تعداد كارت‌هاي هر خانواده

     در 5 سال گذشته، تعداد كارت‌هاي اعتباري غربي در هر خانواده سير نزولي داشته و در همان حال كارت‌هاي نقدي يا دبيت سير صعودي داشته‌اند. اين گرايش در 5 سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. قسمت عمده سير نزولي كارت‌هاي اعتباري ناشي از صدور كارت‌هاي بنزين و خريد است . . .

كارت مغناطيسي عالي است؛ هوشمند نكنيد

     كارت‌هاي بانكي مغناطيسي ايران به دليل استفاده بدون قيد و شرط از شماره رمز در خريد و دريافت پول، در بهترين شرايط كاربردي بوده و تا چند سال آينده لازم نيست كه آنها را تبديل به نوع هوشمند (داراي چيپ يا مدار مجتمع) نماييم. براي شروع كار در يك بانك جديد يا بانك ديگري . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک info@raherast.com   صندوق پستی (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.