شماره 5
سال اول

ماهنامه راه راست

فروردين 1383
آوريل 200
4

 

 ماه قبل(اسفند)
 ماه های قبل

وب‌سايت تقلبی برای سرقت نام و رمز
وقتی که سيسکو هم مشگل دارد
چه کسی مسول خطا و حفره امنيتی است
فشارهای عصبی در کارشناسان آی‌اس

‌اين مديران و کارشناسان بايد نا امنی ...
ساعات حضور در سال 1383
تعداد پوزهای فروشگاهی سال 82
متن اين ماه با وُرد 2003


پاشنه آشيل پول الکترونيک(1)

بدون هيج ترديدی، پوزهای (POS) فروشگاهی برای پذيرش کارتهای مغناطيسی و هوشمند پاشنه آشيل پول الکترونيکی هستند. پوزهايی که در شعبه‌های بانک نصب ميشوند، تاثير محسوسی در تبديل پول کاغذی به پول  الکترونيک ندارند.
مشکل پوزهای شعبه، اجبار مشتری به حضور در شعبه بانک و باز بودن محدود شعبه در ساعات اداری است. می‌دانيم که پوز (POS) به معنی پايانه فروش است، اما در شعبه بانک هيچ نوع فروشی انجام نمی‌شود، بلکه حساب يا کارت هوشمند مشتری، درگير جابجايی پول ميشود.
سالها است که بانک‌های مختلف سعی در جااندازی پوزهای فروشگاهی دارند، اما نه مردم و نه فروشگاه‌ها رغبتی به استفاده از آنها را نشان نمی‌دهند. بانک مرکزی نيز استراتژی مناسبی برای اينکار ندارد. شرکت‌های ديگری نيز مانند ايزايران، تجارت الکترونيک پارسيان و های‌کارت‌کيش پا به عرصه گذاشته و ضررهای زيادی نيز متحمل شده‌اند وهنوز تا چند سال ديگر نيز بايد ضرر آنرا بپردازند. اين امر با توجه به وسعت آن قابل تحمل نبوده و بسياری از مدعيان را از طلا گشتن پشيمان می‌کند.
برای استقبال و گسترش پوزهای فروشگاهی، همفکری‌هايی با دست اندرکاران صورت گرفته است که در شماره آينده ذکر خواهيم کرد. لطفا نظرات خود را برای ما ارسال فرماييد.

وب‌سايت تقلبی برای سرقت نام و رمز مشتريان

مدتی است کلاه‌برداران اينترنتی روش جديدی را برای سرقت نام و رمز مشتريان بانکها، ويزا، ايی‌بی(eBay)، پی‌پل(PayPal) و مانند آنها در پيش گرفته‌اند. آنها يک وب سايت تقلبی مانند هدف مورد نظر ساخته و تعداد زيادی ايی‌ميل . . .

وقتی که سيسکو هم مشکل دارد!؟

هر چه بگندد نمکش مي‌زنند. بزرگترين غول دستگاه‌های  شبکه جهان در 27 مارس 2004 تاييد کرد که نفوذی‌ها (hackers) برنامه‌هايی را انتشار داده‌اند که می‌توانند باعث از کار افتادن چندين محصول يا سرويس آن شرکت شوند . . .

چه کسی مسول خطا و حفره‌های امنيتی در نرم‌افزار است؟

آيا شركت‌هاي نرم‌افزاری بايد مسول مشکلات حادث شده از محصول فروخته شده خود باشند؟ اگر شركت جنرال موتورز يا فورد اتومبيل معيوب فروخته باشند، آيا خسارت ناشي از عيب را نمي‌پردازند؟ همه مي‌دانيم دادگاه آنها را . . .

فشارهاي عصبي در كارشناسان سامانه‌هاي اطلاعاتي (IS)

برآورد ميشود كه يك كارشناس آي‌اس حدود 50 ساعت در هفته و حدود 6 ساعت در تعطيلي آخر هفته كار ميكند. او 70 درصد در وقتي كه مريض است نيز كار ميكند. در يك تحقيق اخير بين المللي از بين 16 هزار كارشناس حرفه‌ايي فناوري اطلاعات . . .

اين مديران و کارشناسان بايد نا امنی شغلی داشته باشند

خيلی‌ها از امنيت شغلی و مزايای آن تعريف ميکنند. تاثير آنرا بر روی بهره‌وری بررسی کرده و مزايای آنرا با آمار و نمودارهای مناسب نشان ميدهند. همانگونه که تشويق و امنيت ميتواند مفيد باشد، تنبيه و نا امنی نيز ميتواند کارساز باشد. نکته مهم اينست که . . .

ساعات حضور در سال 1383 بر اساس قانون وزارت کار

برای مديريت بهتر منابع انسانی لازم است بدانيم که يک کارمند معمولی چند ساعت در محل کار حاضر ميشود، چند ساعت کار مفيد انجام ميدهد، چه ميزان هدر ميرود و . . .

تعداد پوزهای فروشگاهی نصب شده در ايران تا 28 اسفند 82

تعداد پوزهای نصب شده در ايران اگر چه بسيار کم است و هنوز پس از ضررهای زيادی که شرکت ايزايران به عنوان پيشتاز کارت اعتباری (ثمين) و شرکت‌های ديگر نيز با تعاريف و خدمات متنوعی از کارت پرداخت تحمل کرده‌اند، . . .