شماره 4
سال اول

ماهنامه راه راست

اسفند 1382
مارچ 200
4

 

  ماه قبل(بهمن)
 ماه های قبل

فهرست خريد مديران ارشد اطلاعات

بيان فقط قسمتی از مشخصات محصول
نگاهی به طرحهای بزرگ و ملی ...
وقتی که مديران اجرايی برنامه نويس ...

بر چسب شناسايی با امواج راديويي
معوقه 10 صادر کننده اول کارت
ميزان سررسيد گذشته و لاوصول 2003
متن اين ماه با وُرد 2003فروش خرد (micro) در اينترنت
بين 12 تا 15 درصد از تمام فروشهای اينترنت توسط فروشندگاه خرد صورت ميگيرد. چون آنها باندازه کافی فروش ندارند که يک حساب فروشنده در يک بانک باز نمايند، به دنبال راهی برای حل اين مشکل ميگردند. پی پل(PayPal) به دنبال تسخير اين بازار مي‌باشد؛ با توجه به اينکه ايی بی (eBay) هميشه بزرگترين گردش مالی را با آن داشته است. فروشندگان خرد به پی پل 9 / 2 درصد از مقدار فروش را به علاوه 30 سنت برای يک تراکنش منفرد می‌پردازند. اگر فروش بيش از 1000 دلار در ماه شود، آنها 25 / 2 درصد به علاوه 30 سنت می‌پردازند.

فهرست خريد مديران ارشد اطلاعات

بررسی‌های اخير نشان می دهدكه مديران ارشد اطلاعات(CIO) به تكاپو و رقابت در خريد محصولات فن آوری اطلاعات و عرضه خدمات بهتر به مشتريان افتاده‌اند. بنابراين خوب است نگاهی به سبد خريد آنها بيندازيم . . .

بيان نمودن فقط قسمتی از مشخصات محصول، آيا پنهان کردن واقعيت است؟

اگر فقط قسمتی از مشخصات يك محصول را در تبليغات معرفی كنيم و خواننده با برداشتی ناقص اقدام به خريد يا توجه به محصول نمايد، آيا با نادرست گفتن، مشتری جذب كرده‌ايم؟ اينگونه كسب درآمد . . .

نگاهی به طرح‌های بزرگ و ملی فن آوری اطلاعات

از سالها پيش تا کنون طرحهای بزرگ سخت افزاری و نرم افزاری در مملکت ما اجرا گرديده، پاره‌ايی موفق و بسياری شکست خورده‌اند. در حال حاضر طرحهای زيادی هستند که هنوز به نتيجه نرسيده، سفرهای خارجی زيادی رفته شده . . .

وقتی که مديران اجرايی برنامه نويس شوند

مديران شركتهاي بزرگ باور دارند كه مديريت نرم افزار نه تنها مهم است، بلكه جوهره‌يِ كار آنها است. شما چه مي‌کرديد اگر مدير اجرايي يك شركت بوديد و فقط به امر فروش، بازاريابی و خدمات اشتغال داشتيد و يك روز صبح كه از خواب . . .

بر چسب شناسايی با امواج راديويي (RFID) ، حقوق مشتری

به جاي كد ميله‌ايي مي‌توان از برچسب‌هاي شناسايي راديويي كه باندازه يك دانه شن تا چندين سانتيمترهستند استفاده نمود. بحث‌هاي زيادي بين مخالفان و موافقان آن جريان دارد. موافقان آن را فن‌آوريِ نسل بعد از كد ميله‌ايي براي شناسايي اشيا و . . .

 


نقد در كار مثل آينه بغل اتومبيل است. راننده ـ مدير، كارشناس، ... ـ بايد به كمك آن مسيريابی كند، ولی يكسره در آن نگاه نكند
پست الکترونيک info@raherast.org   صندوق پستی (1331-16765 ماهنامه راه راست)

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي گردد، ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود

روش و قلمرو فعاليت ماهنامه