معوقه يا واريز نشده (Outstanding) ده صادر کننده اول کارت اعتباری
در ابتدا و انتهای دهه قبل

 

2003 - 1382

1993 - 1372

صادر کننده ميليارد دلار درصد صادر کننده ميليارد دلار درصد
سيتی گروپ
ام بی ان ای
بنک وان
امريکن اکسپرس
جی پی مورگان چيس
کاپيتال وان
ديسکاور
بنک آو امريکا
اچ اس بی سی
فليت
115
86
76
60
52
50
46
38
18
17
17
13
11
9
8
7
7
6
3
3
سيتی گروپ
امريکن اکسپرس
ديسکاور
ام بی ان ای
فرست شيکاگو
چيس منهتن
هاوس هولد بنک
ای تی اند تی يونيورسال
بنک آو امريکا
کميکال بنک
34
22
20
12
10
10
9
9
8
7
14
9
8
5
4
4
4
4
3
3
کل 560 82 کل 140 56


بعضی از ارقام برای راحتی گرد شده‌اند. ولی ارقام کل درست هستند.