شماره 3
سال اول

ماهنامه راه راست

بهمن 1382
فوريه 200
4

 

  ماه قبل(دی)
  ماه های قبل

اتاق پاياپای الکترونيکی چک

لينوكس امن تراست يا ويندوز
کارتهای مبلغ دار مستر کارت

ميزان مشکوک الوصولی چهار شرکت
پرداخت با اثر انگشت
ميزان خريد هر کارت در کشورها
تعداد کارتهای هوشمند

متن اين ماه با وُرد 2003

اتاق پاياپای الکترونيکی چک (اپاچ)

يکی از سيستم هاي مهمي كه شعب بانك هاي مختلف كشور با آن سروكار دارند سيستم كلرينگ (پاياپاي) چك است. در اين سيستم اشخاص براي وصول چك خود به شعبه ايی كه در آن حساب جاري دارند  . . .

لينوكس امن تراست يا ويندوز؟ سيستم های عامل ای بی ام چطور؟

تقريبا تمام حمله های مخرب و مزاحم به شبكه های سازمانهای بزرگ وكاربران عادی بر روی نقاط ضعف محصولات شركت مايكروسافت متمركز است. مديرانی كه از لينوكس استفاده می كنند فعلا نفس راحتی می كشند. اما لينوكس واقعا امن تر است؟. . .

کارتهای مبلغ دار(Prepaid) از شرکت مستر کارت

بدون ثبت نام، گزينش رسمی، پر کردن فرم، و هز نوع سند رسمی و غير رسمی می توانيد کارتهای يکبار مصرف يا قابل شارژ مستر کارت را با مقدار قابل توجهی افزايش خريداری نماييد. غير از . . .

ميزان مشکوک الوصولی چهار شرکت کارت اعتباری

ميزان مشکوک الوصولی مشتريان کارتهای اعتباری شرکتهای مستر کارت، ويزا، امريکن اکسپرس و ديسکاور در انتهای سه ماهه سوم سال 2003 بالغ بر 98 / 4  درصد از بدهی مشتريان را که معادل 33 ميليارد دلار است بالغ مي شد. . .

پرداخت با اثر انگشت

وقتی كه مديران جديد شركت شناسايی بيومتری Pay By Touch  اواخر سال 2003 كنترل شركت را بدست گرفتند، 10 ميليون  دلار برای اين شركت گمنام به ارمغان آوردند. قبل از دستيا بی به اين پول، مديريت شركت . . .

ميزان خريد کارت‌های ويزا و مستر کارت در کشورهای نزديک به ايران

آماری از ميزان خريد هر کارت در کشورهای نزديک به ايران ارايه ميگردد. با توجه به دور بودن کشورهای اروپايی و آمريکايی از اقتصاد ايران، آمار آنها ذکر نگرديد.

تعداد کارتهای هوشمند عرضه شده در زمينه های مختلف در سال 2002

با توجه به رشد مصرف کارتهای هوشمند، آماری از ميزان مصرف آنها ارايه ميگردد. نيز با توجه به شناسايی بيومتری، آينده مصرف کارتهای هوشمند در پاره‌ايی از زمينه‌ها مانند ورود به اماکن، بانکداری و تجارت الکترونيک قابل تامل است.

عده‌ايی از كارشناسان و مديران، خودشان از كارشان بهترند. برخی ديگر كارشان بهتر از خودشان است. عده كثيری نه خودشان خوبند و نه كارشان. و بالاخره تعداد اندكی هم خودشان خوبند و هم كارشان (كيميا).


پست الکترونيک info@raherast.org   صندوق پستی (1331-16765 ماهنامه راه راست)

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هرماه كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي گردد، ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود

روش و قلمرو فعاليت ماهنامه