نگاهی به طرح‌های بزرگ و ملی‌یِ فن آوری اطلاعات

از سالها پيش تا کنون طرحهای بزرگ سخت افزاری و نرم افزاری در مملکت ما اجرا گرديده، پاره‌ايی موفق و بسياری شکست خورده‌اند. در حال حاضر طرحهای زيادی هستند که هنوز به نتيجه نرسيده، سفرهای خارجی زيادی رفته شده وپول های زياد ماليات دهندگان هزينه شده، مديری از پس مدير ديگر منصوب شده و اين داستان هنوووووززز ادامه دارد.

مي دانيم كه برای رسيدن به يك هدف فنی، هميشه چند راه راست و خيلی راه كج وجود دارد. يكی از رفتارهای بد مديران ما پنهان سازی شكست های فنی به دلايل مختلف است. به دلايل آنها كاری نداريم اما شكست ها و داستانهای آنها بسيار خرج برداشته، با ارزش بوده و مي توانند چراغ راه آينده‌یِ ما باشند. رفتار بسيار پسنديده ايی كه بين مديران خارجي وجود دارد، انتشار داستان و دلايل شكست و بروز فاجعه، نيز انتشار سرگذشت و راه رسيدن به موفقيت‌ها است.

اگر چه ناچاريم كه برای پيدا كردن راه راست هميشه چند راه نا راست را بدون شرمندگي زياد برويم. اما اگر تجربيات گذشته را حفظ كرده، به ديگران منتقل كنيم و آنها با درس گرفتن از شكستهای گذشته ما به توليد محصولات آينده خود بپردازند، ميتوانيم موفق شويم وجامعه را به سطح كشورهای جهان اول برسانيم. با توجه به اهداف فوق و به منظور پيدا كردن راه های راست، خوب است كه به سراغ طرح های بزرگي مانند:

ـ طرح‌های بانك‌ها در زمينه بانكداری مثل طرح جامع پست بانك با حدود 70 ميليارد ريال هزينه اوليه
ـ طرح جامع بانك رفاه
ـ طرح های وزارت دارايی برای مكانيزه و دقيق نمودن تشخيص و اخذ ماليات با ميليون‌ها دلار و ميلياردها ريال هزينه
ـ طرح‌های مكانيزه شهرداری تهران
ـ طرح های وزارت خانه های مختلف

و بسياری موارد ديگر رفته، پيشرفت آنها را از نگاه يك ناظر خارجي بيطرف از ابتدا تا تحويل قطعي بررسي ومنتشر نماييم.

موارد فوق توسط شركت‌های خصوصي و تعدادی از سازمان های دولتي وابسته ومستقل انجام مي شود كه نظرات آنها نيز بايد منعكس شود. در ادامه راه از كليه مديران ومتخصصان دعوت ميگردد كه اگر در مورد طرح‌هاي ارايه شده نظری دارند كه مايل به انتشار آن ميباشند يا مواردی را برای بررسي توسط ما يا ديگران پيشنهاد مي نمايند،
با آدرس info@raherast.org   مكاتبه نموده وما را از نظرات خود مطلع فرمايند. در ماههای آينده ما فهرست طرح‌هايي را كه مي توان مورد بررسي قرار داد تكميل و منتشر خواهيم نمود.