نگاهي به شركت "پي باي تاچ"


     شركت "پي باي تاچ"
(Pay By Touch) به عنوان پيشرو در ارايه دستگاه‌هاي پايانه فروش بيومتريك شناخته مي‌شود. اما تقريبا تمام درآمد خود را از محل پردازش كارت‌هاي مغناطيسي رايج براي 15هزار فروشگاه آمريكايي به دست مي‌آورد. در حال حاضر كمتر از 200 مشتري كه اكثرا سوپر ماركت هستند در حال استفاده از فن‌آوري شناسايي اثر انگشت مي‌باشند. اما مشترياني كه داراي بيش از 5000 دستگاه هستند نيز در حال عقد قرارداد مي‌باشند كه توانايي بيومتريك براي شناسايي اثر انگشت را به دستگاه آنان اضافه نمايد. تا پايان سال 2006 انتظار مي‌رود كه چند مشتري ديگر نيز با حدود 5000 دستگاه پيدا نمايد.

     نكته مهم اينست كه شركت انتظار دارد در سه ماهه سوم سال 2006 به سود دهي در زمينه فنآوري شناسايي اثر انگشت خود دست يابد. شركت مي‌تواند فن‌آوري خود را به كارت اعتباري، نقدي و حساب جاري وصل نمايد. اما اكثر فروشگاه‌ها در صورتي به مشتريانشان اجازه استفاده از اين فن آوري را مي‌دهند كه آنرا به حساب جاري وصل نمايند. اين اجبار براي اينست كه شبكه ويزا و مستركارت گران‌تر از استفاده از اتاق پاياپاي است.

     براي بانك‌هاي ايراني تازه وارد به عرصه شناسايي اثر انگشت، بهترين راه حل، نصب فن‌آوري اثر انگشت روي چند دستگاه خودپرداز و پوز به صورت همزمان است كه به حساب جاري مشتري وصل باشد. به عبارت ديگر راهي اضافه براي برداشت امن در اختيار مشتري قرار داده مي‌شود كه از حساب جاري خود در مواقع لزوم برداشت نمايد. اين سامانه در ابتدا و در محدوده بانك مادر هيچ ارتباطي به شتاب نداشته و لازم نيست كه از دست اندازهاي آن عبور نمايد. براي گسترش موضوع، بانك‌هاي مختلف مي‌توانند سويچ مشترك و مستقل خود را براي تبادلات فني ايجاد كنند و براي تسويه حساب نيز روال‌هاي مربوطه را به سادگي توافق و اجرا نمايند.