كارت مغناطيسي عالي است؛ هوشمند نكنيد


     كارت‌هاي بانكي مغناطيسي ايران به دليل استفاده بدون قيد و شرط از شماره رمز در خريد و دريافت پول، در بهترين شرايط كاربردي بوده و تا چند سال آينده لازم نيست كه آنها را تبديل به نوع هوشمند (داراي چيپ يا مدار مجتمع) نماييم. براي شروع كار در يك بانك جديد يا بانك ديگري كه داراي سامانه كارت و سويچ نيست هم، نه تنها لازم نمي‌باشد كه از ابتدا با كارت هوشمند شروع كنيم؛ بلكه هزينه اضافه و زحمت بيهوده‌اي را براي كارت هوشمند متقبل مي‌شويم. كارت مغناطيسي بانكي در مصارف اعتباري، دبيت، يكبار مصرف، خريد و انواع ديگر كاربرد داشته و فرقي در اين مصارف ندارد. با توجه به فرهنگ ايراني و استفاده از رمز شخصي در تمام موارد استفاده از كارت، حداقل تا 3 سال ديگر دليلي براي استفاده از كارت هوشمند وجود ندارد و با توجه به توجيه اصولي طرح، دليلي براي توجيه هزينه آن نمي‌توان آورد.

     طبق اطلاعات ويزا و مستر كارت و منابع مستقل، بيش از 90 درصد از خلاف كاري‌ها و برداشت‌هاي غير مجاز پول از كارت‌هاي بانكي، بدون استفاده از شماره رمز بوده و در مواقعي رخ داده كه با امضا يا بدون اخذ شماره رمز انجام گرفته است. به عبارت ديگر، اگر براي خريد و دريافت پول از شماره رمز استفاده شود و محل مربوطه نيز كشور خلاف خيز آمريكا يا اروپا باشد، بيش از 90 درصد از خلاف‌ها كم مي‌شود. مي‌ماند آن 10 درصد ديگر كه قسمت اعظم آن ناشي از سهل انگاري و اشتباه صاحب كارت است (كه شامل كارت هوشمند نيز مي‌شود و موسسه صادركننده كارت مسئوليتي در قبال آن ندارد). درصد ناچيزي ناشي از لو رفتن اسم رمز از يك موسسه صادر كننده يا عوامل دست اندر كار بوده كه معمولا بعد از مدتي آشكار مي‌شود.

     با توجه به ميزان هزينه و نيروي لازم براي صدور و مديريت كارت هوشمند در تمام دوره حيات خود كه حدود 10 برابر كارت مغناطيسي مي‌باشد، و دردسرهاي عظيمي كه در سويچ ملي (شتاب) و تسويه حساب‌هاي برون خطي بايد متحمل شويم، استفاده زود هنگام از كارت هوشمند در ايران به صلاح و صرفه ما نمي‌باشد. براي تبديل كارت مغناطيسي به هوشمند نيز مي‌توان با تامل و فرصت كافي اقدام كرد.

    يكي از خرج‌هاي اضافه در شركت‌هاي پي.اس.پي، خريدن دستگاه پوزي است كه كارت هوشمند و استاندارد ايي.ام.ويي را پشتيباني نمايد. علاوه بر آن سويچ شركت نيز بايد استانداردهاي مربوطه و نرم‌افزارهاي جانبي لازم را براي مديريت و پشتيباني كار داشته باشد. در حال حاضر بيش از 95 درصد كارت‌هاي ايران مغناطيسي هستند و مشكلي از بابت خريد و دريافت پول از خودپرداز ندارند. بعد از اين نيز اگر همين شرايط حفظ شوند، دردسر قابل توجهي بروز نخواهد كرد.

    اصولا وقتي كه يك فن‌آوري به جامعه عرضه مي‌شود، بايد مدتي منطقي از آن استفاده كرد كه خرج تحقيق و توليد خود را تامين نمايد. در بين توليد كنندگان صنعتي غربي رسم است كه نسل بعدي فن‌آوري را بعد از مدتي منطقي عرضه مي‌كنند. در هنگام عرضه يك محصول يا استاندارد مشخص، حداقل زمان بهره برداري از آن تا رسيدن به سود مناسب پيش بيني و تعيين مي‌شود. اين طور نيست كه با هر زمزمه‌اي كه از گوشه‌اي بلند شود، استاندارد و محصولي را از رده خارج كنيم و ديگري را جايگزين كنيم.

     باعث خوش وقتي و خوش بختي است كه تا كنون تعداد و مبلغ خلاف كاري و استفاده غير مجاز در ايران بسيار ناچيز بوده و شرايط به نحوي است كه براي صادر كننده و پذيرنده كارت صرف نمي‌كند كه از بيمه يا شرخر استفاده نمايند. در صورتي كه كشورهاي غربي، استفاده از هر دو صورت امري گريز ناپذير است. آمار و اطلاعاتي كه تا كنون از خلاف كاري‌ها در ايران عنوان شده، در آن 10 درصدي مي‌گنجد كه در ابتدا ذكر شد و درحد صفر مي‌باشد.