شماره 6
سال اول

ماهنامه راه راست

ارديبهشت 1383
مه 200
4

اطلاع رسانی، خبری، تحليلی، آموزشی، پژوهشی


  ماه قبل(فروردين)
 ماه های قبل

مردن از تب يو.ام.ال
لايحه برنامه چهارم توسعه ...
تعداد خودپردازهای فروخته ...
شرکت کامپيوتر سيستم ايران
برآوردی آماری از سامانه ...‌
خودپردازهای نصب شده درايران
بانک پارسيان، رشد عمودی
دوشنبه سکته قلبی زياد است
جايگزين مناسب
متن اين ماه با وُرد 2003

پاشنه آشيل پول الکترونيک(2)

ميدانيم که هنوز تعداد پوزهای (POS) فروشگاهی نصب شده فعال در ايران از 5000 عدد فراتر نرفته است. از اين تعداد، بيش از 50 درصد در تهران ميباشد. برآورد غير رسمی و احساسی، حاکی از فعال بودن حداکثر 50 درصد از آنها ميباشد.
برای گسترش و پذيرش پوز در جامعه ايران بايد اجبار و انگيزه‌هايی در ميان مصرف کنندگان و فروشگاه‌ها ايجاد کرد. در زير پاره‌ايی از پيشنهادات ذکر ميشوند:
1- اتحاديه‌های صنفی برای هر فروشگاهی که پوز نصب کند، تسهيلاتی قايل شود.
2- فروشگاه‌های جديد، فقط با شرط نصب کردن پوزف اجازه کار و افتتاح بگيرند.
3- فروشگاهی که پوز نصب می‌کند، به نسبت فروش از طريق پوز، از تشويق، تخفيف يا بخشودگی مالياتی و غيره برخوردار شود.

مردن از تب يو.ام.ال (UML)

يک بيماری کُشنده که در اصطلاح کلينيکی به آن اَبَر‌‌تب يو.ام.ال (UML = Unified Modeling Language) مي‌‌گويند، مهندسين نرم افزار بسياری را دچار آفت و بيماری مسری نموده است. اين ابر تب گونه‌‌های متفاوتی از نظر کُشندگی و . . .

لايحه برنامه چهارم توسعه و بانکداری الکترونيک

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در سال 1379 شروع و در سال 1383 خاتمه می‌يابد. برنامه سوم با مسامحه از کنار مقوله پول الکترونيک گذر کرده و مقداری خودپرداز (با ضرر برای دارنده) در کشور . . .

تعداد خودپردازهای فروخته شده شرکت ايران ارقام

شرکت ايران ارقام بزرگترين فروشنده دستگاه‌های خودپرداز (ATM) در ايران و نماينده شرکت آمريکايی "ان‌.سی.آر" ، بزرگترين شرکت فروشنده دستگاه‌های خودپرداز در دنيا می‌باشد. از نظر کيفيت نيز دستگاه‌های مذبور . . .

شرکت کامپيوتر سيستم ايران (ICS)

از جمله شرکت‌هايی که در زمينه بانکداری فعاليت می‌نمايند، شرکت کامپيوتر سيستم ايران www.ics-co.com  با اختصار "آی‌سی‌اس" است. با تغيير مدير عامل شرکت در دی ماه سال 82  و تعويض پاره‌ايی از مديران اصلی و کارمندان، تغيير . . .

برآوردی آماری از "سامانه اطلاعات مديريت" در يک بانک بزرگ

توليد "سامانه اطلاعات مديريت" (MIS) هميشه با دريافت و شناخت گزارشات مورد نياز مشتری همراه بوده و رکن اصلی کار را تشکيل می‌دهد. بسياری از صاحب نظران در ايران و برای اغلب سازمان‌ها، سامانه گزارشات مديريت (MRS) را . . .

خودپردازهای نصب شده در ايران تا 28 اسفند 82

تعداد خودپردازهای نصب شده در هر کشور تا حدی نشانگر پيشرفت آن کشور است. تعداد کل خودپردازهای کشور ما حدود 2186 عدد است. در مقام مقايسه کشور آلمان حدود 56 هزار و انگلستان 45 هزار و جمع کشورهای عربی . . .

بانک پارسيان، رشد عمودی

در حالی که تعداد شعبه‌های بانک پارسيان به 35 مورد رسيده است، يکی از دوستان يک برگه نوبت دهی رايانه‌ايی را به من نشان داد که وقت انتظار را 120 دقيقه معين کرده بود. اين موضوع از يک جهت به عدم برنامه ريزی، پيش‌بينی . . .

دوشنبه سکته قلبی زياد است

كانادايي‌ها مي‌گويند كه، به سه تا دبليو نمي‌توان اعتماد كرد. يكي از آنها كار است ( work ). هر روز دوشنبه در كشورهاي غربي ممكن است نامه‌ايي به دست يك كارمند بدهند . . .

جايگزين مناسب

در ايران چگونه است كه اکثر كارفرمايان بدنبال كارشناس خوب مي‌باشند و از نداشتن آن واقعا ناله سر می‌دهند. شش‌دهم كارشناسان فارغ‌التحصيل از دانشگاه‌ها، متوسط به پايين هستند، حداكثر دو دهم آنها . . .