بانک پارسيان، رشد عمودی

در حالی که تعداد شعبه‌های بانک پارسيان به 35 مورد رسيده است، يکی از دوستان يک برگه نوبت دهی رايانه‌ايی را به من نشان داد که وقت انتظار را 120 دقيقه معين کرده بود. اين موضوع از يک جهت به عدم برنامه ريزی، پيش‌بينی، يا مواردی نظير آن اشاره دارد و از يک طرف حاکی از استقبال شديد مردم از اين بانک موفق خصوصی ميباشد. شنيده شده که برای دريافت وام 500 ميليون ريالی آن صف‌های طولانی تشکيل شده و مدت کارشناسی آن از يک هفته به 45 روز رسيده است. اگر بانک بخواهد به درخواست مردم جواب دهد، يا بايد تعداد شعب خود را بنحو سنتی زياد نمايد يا از راه‌های الکترونيکی و اينترنتی عمليات بانکداری خرد را در سطح مردم عادی و در انداره‌های کوچک گسترش دهد.
بانک پارسيان از تعداد زيادی سهامدار تشکيل گرديده و بزرگترين سهامدار آن
5 / 2 درصد از ارزش کل سهام را در اختيار دارد. بخش زيادی از سهام آن در اختيار قطعه سازان خودرو بوده و مقدار زيادی نيز در دست مردم عادی است. با اين وصف، ترکيب هيئت مديره آن می‌تواند کاملا غير دولتی تعيين گردد. فعاليتهايی برای عرضه سهام بانک مذبور در بورس انجام شده است. با توجه به پيش بينی‌ها و روند موفقيت بانک، ارزش سهام آن می‌تواند بعد از عرضه در بورس به نحو بی‌سابقه‌ايی رشد نمايد. اما با توجه به ايجاد نوسانات غير مطلوب در بازار بورس، احتمال زيادی می‌رود که فروش سهام آن بنحو بی سر و صدا و خصوصی انجام گيرد که با توجه به نياز اقتصاد و اجتماع به ثبات و آرامش، می‌تواند بهترين گزينه باشد.
در هر صورت اگر اين بانک به همين نحو و در عرصه‌های مختلف رشد نمايد، و کسی مانعی برايش توليد نکند، مي‌تواند بانکهای دولتی فعلی را با ساختار فرسوده و راکد آن بسرعت شکست داده و پاره‌ايی از آنها را با ضرر مواجه سازد. برای سنجش يک بانک نسبتهای کارشناسانه‌ايی وجود دارد که مجامع معتبر دنيا هر بانک را با آن می‌سنجند. در شماره‌های آينده با آمار و ارقام آنها سخن خواهيم گفت. برای بانک نيز آرزوی موفقيب و خصوصی ماندن مينماييم. مدير عامل بانک پارسيان آقای طالبی، و سايت‌های آن
www.parsian-bank.com  و www.pec.ir  متعلق به شرکت تجارت الکترونيک پارسيان ميباشند.