تعداد خودپردازهای فروخته شده شرکت ايران ارقام
تا 31  ارديبهشت 1383


شرکت ايران ارقام بزرگترين فروشنده دستگاه‌های خودپرداز (ATM) در ايران و نماينده شرکت آمريکايی "ان‌.سی.آر" ، بزرگترين شرکت فروشنده دستگاه‌های خودپرداز در دنيا می‌باشد. از نظر کيفيت نيز دستگاه‌های مذبور امتحان خود را پس داده و با توجه به ميزان زياد پرداخت پول، سالها است که در ايران به خدمت رسانی مشغول هستند. مشتريان شرکت و دستگاه‌های مذبور نيز از کارکرد آن راضی ميباشند. در اين مقاله تعداد دستگاه‌های فروخته شده شرکت ايران ارقام را که همه از شرکت ان.سی.آر ميباشند ذکر مينماييم.

تعداد خودپردازهای فروخته شده شرکت ايران ارقام - 31 ارديبهشت 1383

رتبه نام مشتری تعداد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بانک ملی ايران
بانک ملت
بانک سپه
بانک تجارت
بانک کشارزی
صندوق قرض‌الحسنه انصار
پست بانک
بانک سامان
بانک اقتصاد نوين
جمع
600
494
387
303
213
100
50
37
2
0
2204