شماره 102
سال نهم

راه راست

اردیبهشت1393
آوریل 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


تعامل با شرکت های غربی
31اردیبهشت93   برای بازاریابی در خارج از ایران احتیاج به بازرگانانی داریم که سرمایه و علم کافی داشته باشند. سایر موارد منوط به داشتن این دو مورد است و با داشتن ایندو بدست می آیند. در حال حاضر ...

صد سال به آن سالها؟ این سالها؟ کدام سالها؟
31اردیبهشت93   گاهی در حسرت روزهای خوبی که قبلا داشتیم و اکنون نداریم می‌گفتیم که صد سال به آن سالها. مدتها است که منتظر سال و ماه خوبی هستیم که از این مثال استفاده کنیم. اما اوضاع نشان میدهد که ...

بررسي حساب‌هاي مردم توسط دولت
29فروردين93   موافقان و مخالفان زيادي در اين موضوع وارد شده و هر يك نظري داده‌اند. بعضي هم آنرا با بررسي تراكنش دستگاه‌هاي پوز براي اخذ ماليات مساوي دانسته‌اند كه خطاي محض است. اين دو مقوله كاملا ...
يارانه بگيران و احراز هويت حضوري
28فروردين93    آمارِ عنوان شده توسط مقامات دولتي در مورد تعداد يارانه بگيران، حاكي از زيادتر بودن آنها از تعداد جمعيت ثبت شده كشور است! اگر تعداد تغيير و مرگ و مير را هم در نظر بگيريم، احتمال دارد كه نبايد ...

مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.