شماره 20
سال دوم

ماهنامه راه راست

تير 1384
جولاي 200
5

اطلاع رسانی، خبری، تحليلی، آموزشی، پژوهشی


  ماه قبل(خرداد)
 
ماه های قبل

خودپرداز بفروشيم يا پوز
شركت ايران ارقام

حساب مركز الكترونيك

مقايسه كارت اعتباري و نقدي ...
پول‌شويي و جرايم ديگر(2)
شرخر و شرفروش دنياي كارت

متن اين ماه با ورد 2003

از کجا آمده‌اي؟

در اين ماه قصد دارم اشاره‌اي به مشکلات استخدام‌های فاميلی، ضررهای آن و روش‌های برخورد با آن داشته باشم. البته روي سخن بيشتر با مواردي است كه بدون رعايت شرايط احراز و تخصص لازم صورت مي‌گيرد. يکی از بهترين قوانين غربی که ممالك مترقی و غير مترقی اسلامی، علی رغم تاکيد قرآن واسلام، آنرا ندارند، "استخدام با فرصت‌ برابر" است. (Equal Employment Opportunity) اين قانون مواردی نظير نژاد، رنگ، مذهب، جنسيت، مليت، بالاتر از 40 سال را در بر می گيرد و با توجه به خصوصی بودن تجارت و اقتصاد کشورهای غربی، مشکلات ناشی از دولتی بودن تجارت و اقتصاد ايران را ندارد. يكي از مواردي كه بيشتر شرکت‌های دولتی ايران را با مشکل مواجه کرده، فشارها و سفارش‌های استخدام فاميلی است. فعلا از بدنه دولت چيزي نمي‌گويم. هنوز از ذهن مردم ما پارتی بازی‌ها و تبعيض‌های استخدامی پاک نشده و هنوز! بيشتر مردم ايران معتقدند که فقط با پارتی بازي می‌توان استخدام شد و به مقامات بالا رسيد؟
متاسفانه در شرکت‌های دولتی يا وابسته به دولت، هفته‌ايي نيست که يک يا چند توصيه و سفارش برای استخدام يک آشنا يا فاميل بدون شرايط احراز و صلاحيت، يا برای بالا بردن حقوق افراد نشود.
توصيه کنندگان اصلا به از هم گسيختگی شالوده و ساختار شرکت فکر نمی‌کنند و تا زورشان برسد، فشار وارد می‌کنند. توجه هم ندارند که حقوق افراد متناظر بايد نظير هم باشد تا شركت با راندمان مناسب حركت كند. متاسفانه اين مطلب در بين کسانی که ظاهر و باطن و سوابق اسلامی هم دارند بدون هيچ کم و کاستی شايع است.  در بين بعضی از مديران، استخدام آشنايان و فاميل‌هايشان به صورت يک حق در آمده و حتی آنرا صريح به زبان آورده و از مدير عامل و هيئت مديره حقشان را طلب می‌کنند.
خلاصه بگويم، اين نوع استخدام ضررهای بزرگی برای هر شرکت دارد که بعضی از آنها به شرح زير است:
1- وقتی شرايط احراز و شايستگی را رعايت نکنيد، توان شرکت تا حد مرگ‌باري پايين می‌آيد.
2- کارهای اين افراد را بايد ديگر شايستگان انجام دهند. اين امر تا کی می تواند ادامه يابد. عواقب و تاثير آن، كم شدن مستمر راندمان شركت است تا نابود شود.
3- اين امور مسری است. به يکی دو سفارش تمام نمی‌شود. مانند خوره است، تا شركت را از پاي درنياورد تمام نمي‌شود.
4- اگر به يکی ازفاميل‌ها چيزی بگوييد. روی ديگری تاثير می‌گذارد، شک نکنيد، حتی اگر پسر پيامبر باشند.
5 - همکاران، تلافی کارهای يکی را برسر ديگری در می‌آورند. مواردي را شاهد بودم كه عقده‌هاي 30 ساله سر باز كرده بود و تلافي مي‌شد. اگر يكي كار خوبي كرد و پاداش گرفت، به پاي روابط فاميلي مي‌گذارند نه صلاحيت خودش. فاميل بودن هميشه به نفع اشخاص نيست. از انتحابات رياست جمهوري درس بگيريم كه ايراني‌ها چگونه هستند.

حال اگر فاميل‌ها را استخدام کرديد اينگونه رفتار کنيد:
1- فرقی بين افراد پارتی و فاميل‌دار نگذاريد. جلوی ضرر را از هر جا بگيريد منفعت است.
2- هر کس بد کار کرد، با او کار نکنيد. مدتی وقت بدهيد که شرايط احراز را بدست آورد، بعد از آن . . .
3- به آنها بگوييد که روابط داخل شرکت، با رييس خود و همکاران ديگر را بايد خودشان تنظيم کنند. ديگر کمکی از جايي نمی‌رسد. حتی اگر رييس‌شان آنها را اخراج کند. اگردعوايي رخ داد، خودش بايد کار را تمام کند.

اما در مجموع اين توصيه‌ها را دارم:
1- از استخدام افراد فاميل در يک شرکت پرهيز کنيد. به درد سرش نمی‌ارزد. خدا كريم است.
2 - روابط فاميلی در ايران قوی است، اگر با يکی دردسر داشتيد. روی ديگری تاثير می‌گذارد و تا سال‌ها بعد در حافظه‌اش مي‌ماند. همه ما كه اخلاق محمدي نداريم.
3 - اگر مجبور به استخدام شديد، بدون ترحم و رعايت روابط فاميلی اقدام کنيد و اجازه ندهيد شرکت متاثر شود. 4- اين نوع استخدام را از نقطه‌ايي قطع کنيد و به همه جواب مودبانه‌ي "نه" بدهيد. هر چه بيشتر اصرار کردند شما از مشکلاتی که پيش خواهد آمد بگوييد.
5- مسوليت کار را بر عهده‌ی توصيه کننده قرار دهيد واز او بخواهيد که مديريت کند.

به دليل مشكلات زيادي كه افراد فاميل در يك شركت ايجاد مي‌كنند، در زمان بعضی از مديران شرکت داده پردازی ايران مقرر بود که افراد فاميل را در شرکت استخدام نکنند و به شدت به آن پايبند بودند.
استخدام فاميلی و دوستانه به صورت يک رسم شايع در ادارات دولتی در آمده وپاره‌اي از آنها برای استخدام اقوام درجه يك همکار اولويت قايلند. به عبارت ديگر خودشان تصويب می‌کنند که فاميل‌هايشان اولويت داشته باشند.
اگر اين امر حقيقت داشته باشد که دارد، چه بر سر مملکت اسلامی و دموکراسی اسلامی می‌آيد. آيا بعد از يک نسل که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اين عادت و مقررات بد نبايد برطرف شود. آيا برای وزارت خانه‌ها سخت است که بازرسی و اقدام کنند.
متاسفانه مسئولان در استخدام‌ها دخالت و پارتی بازی می‌کنند. فقط حدود آن است که تغيير می‌کند.

خودپرداز بفروشيم يا پوز

با اين فرض كه يك دستگاه خودپرداز ان.سي.آر يا زيمنس حدود 15 ميليون تومان و يك دستگاه پوز اينجنيكو يا معادل آن حدود 250 هزار تومان است، ميتوان گفت كه هزينه يك دستگاه خودپرداز، حدود 60 برابر يك دستگاه پوز است و در آينده نزديك قيمت پوز مقداري هم پايين‌تر مي‌آيد. . .

شرکت ايران ارقام

بيشترين سهم بازار از فروش دستگاه‌هاي خودپرداز ايران را شرکت ايران ارقام با داشتن نمايندگي انحصاري از شرکت ان.سي.آر در اختيار دارد. شرکت‌هاي کوچک‌تر و تازه تاسيس ايراني، چند سال است که سعي مي‌کنند با عرضه‌ي دستگاه‌هايي با نام و مدل‌هاي گمنام و پرآوازه، قسمت کوچکي از . . .

حساب مركز الكترونيك

همه اذعان دارند كه مهمترين حساب بانك، حساب مركز است. به دليل ضعف بستر مخابراتي و ارتباطات شبكه‌اي مناسب در واحدهاي بانك‌هاي ايران در سال‌هاي قبل و باقي بودن تاثير آن در حال حاضر، تبادل مالي بين شعبِ بسياري از بانك‌ها با مستندات دستي انجام مي‌گيرد كه به سبب . . . 

مقايسه كارت اعتباري و نقدي در اروپا

براي هر سليقه‌اي كارتي موجود است كه يك اروپايي مي‌تواند آنرا بدست آورد. با نگاهي به جمع كل مصرف كارت اعتباري و نقدي‌(دبيت) در انتهاي سال 2004 در جدول 1 در مي‌يابيم كه مصرف كارت نقدي به مقدار ناچيزي بيش‌تر از مصرف كارت اعتباري و به عبارتي مساوي با آن است. . .

پول‌شويي و جرايم ديگر(2)

کشورهايي که فساد مقامات دولتی در آنها شيوع پيدا نموده، محيط‌هايي دوست داشتنی و امن برای پولشويان به وجود می آورند. ارتباط‌های تجاری، اخلاقی و زبانی ممکن است بر روی انتخاب مقصد توسط پولشويان تاثير بگذارد. در شرايطی که ساير متغيرهای موثر با يکديگر مساوی باشند، . . .

شرخر و شرفروش دنياي کارت

شرکت‌هايي که در زمينه خريد قسط‌هاي معوقه کارت‌هاي اعتباري در آمريکا فعاليت مي‌کنند، در سال گذشته 63 ميليارد دلار خريد داشته‌اند که يا مستقيم و بي‌واسطه از اعتبار دهندگان بوده يا از خريداران ديگر ابتياع گرديده است. شرخري و وصول مطالبات معوق هم، دنيايي دارد. يکي از نکاتش اينست . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک info@raherast.org   صندوق پستی (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.