شماره  120
سال  دهم

راه راست

آبان  1394
اکتبر 2015

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


تولید بانک‌داری متمرکز و سهام‌داران اصلی آن
24آبان1394   به دلیل تنوع بسیار زیادِ تخصص شاغلینِ مدیریت فناوری اطلاعات بانک‌های ایران، تنوع بسیار زیادی در انتخاب محصولات بانکی از جمله سامانه بانکداری متمرکز بوجود آمده است که بیشترین سهم را در نظام بانکی دارد. با توجه به وضع موجود ایران و شاغلین صنعت آن، آینده ایران سرشار از این اشتباهات خواهد بود. جهت کمک به مشخص ...

عوامل موفقیت پروژه‌ها و قرارداد‌های تولیدی بانک‌ها و شرکت‌ها
22آبان1394   طرح‌ها و پروژه‌های بزرگِ کمی در ایران به نسبت جمعیت و ثروتش اجرا شده و در حال اجرا است. نیروی کار خدماتی ما بیش از نیازمان زیاد و نیروی تولیدی ما بیش از حد منطقی و لازم کوچک شده است. پروژه های بانکی ایران به تعداد زیادی شکست میخورند یا چندین برابر مقدار برآورد شده و استاندارد جهانی، هزینه، نیروی انسانی و زمان ...

هیئت‌های اقتصادی به تهران می‌آیند تا، با ناشی‌ها مذاکره کنند!
30آبان1394   خبرهای متنوعی که هر روز شاهد آن هستیم، آمدن هیئت‌های اقتصادی به تهران را نوید میدهند. اکثرا خوشحال هستند و بعضی بی تفاوت و بعضی بد بین. نویسنده از خوشحالانِ بد بین است. خوشحال برای اینکه بالاخره سد شکسته میشود و آرام آرام وضعیت اقتصاد ایران به سمت عادی شدن با جهان پیش میرود. این شروع کاری عظیم است. ما باید ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com