هیئت‌های اقتصادی به تهران می‌آیند تا، با ناشی‌ها مذاکره کنند!
30آبان1394

      خبرهای متنوعی که هر روز شاهد آن هستیم، آمدن هیئت‌های اقتصادی به تهران را نوید میدهند. اکثرا خوشحال هستند و بعضی بی تفاوت و بعضی بد بین. نویسنده از خوشحالانِ بد بین است.

 خوشحال برای اینکه بالاخره سد شکسته میشود و آرام آرام وضعیت اقتصاد ایران به سمت عادی شدن با جهان پیش میرود. این شروع کاری عظیم است. ما باید از ابتدا تجربه کنیم و مانند آنها در 100 سال قبل شویم و رشد کنیم. کسی نمی تواند الان بگویدکه جامعه اقتصادی ما از نظر علم مذاکره و خرید و فروش و قراردادهای بلندمدت و کمیسیون دادن، مانند آنها میتواند رفتار کند. اگر با کتاب خواندن میتوان کشتی گیر یا دوچرخه سوار شد، نوشته‌های من اشتباه هستند.

بد بین از این جهت که ایرانی ها ناشی، ناتوان و بی تجربه در مذاکره و تعامل با خارجی ها هستند. در سالهای گذشته هیئت‌های اقتصادی اندکی به تهران آمده یا از ایران به خارج رفته‌اند. ایرانی‌ها نه مذاکره بلد هستند و نه چانه زنی و نه خرید.  تبحر ایرانی‌ها در مقاومت و دور زدن و زیر آبی رفتن است. البته چون در شرایط تحریم و بسته بودن اقتصاد به سر میبردیم، خیلی‌ها آموختند و روش‌های جدید ابداع کردند که چگونه اختلاس کنند و از بیت المال دزدی کنند. این خیل عظیم کلاشان، شایسته ایران اسلامی نیست.

تعداد اندکی در این میانه از قدیم وجود دارند مثل آقای عسگر اولادی و هم سن‌های ایشان و تعدادی  جوان و مسن که روی پای خود ایستادند و در بین انبوه خراب کاران، خوب کار کردند؛ اما این عده اندکند و قلیل و به یک درصد از نیاز ایران نیز نمی‌توانند پاسخ دهند. آنها چقدر علم و تجربه دارند و ما چقدر؟

حال جلسه‌ای را تصور نمایید که مذاکره کنندگان ما و آنها در کنار هم هستند و ...

تا چندین سال آینده باید منتظر تجربه آموزی و شکست‌های کاری و اقتصادی دولتی‌ها و خصوصی‌ها باشیم.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com