عوامل موفقیت پروژه‌ها و قرارداد های تولیدی بانک‌ها و شرکت‌ها
22آبان1394

      طرح‌ها و پروژه‌های بزرگِ کمی در ایران به نسبت جمعیت و ثروتش اجرا شده و در حال اجرا است. نیروی کار خدماتی ما بیش از نیازمان زیاد و نیروی تولیدی ما بیش از حد منطقی و لازم کوچک شده است. پروژه های بانکی ایران به تعداد زیادی شکست میخورند یا چندین برابر مقدار برآورد شده و استاندارد جهانی، هزینه، نیروی انسانی و زمان مصرف میکنند.

ذکر نکاتی در این زمینه برای دست اندر کاران، خالی از لطف نیست. برای موفق شدن در هر پروژه و قراردادی باید دو قسمت یا سهم مهم را ادا کرد:

  1. تشکیل گروه یا تیم  (Team Arrangement)
    این کار از سخت ترین قسمت های کار است. در حال حاضر در ایران با کمبود نیروی حرفه‌ای مواجه هستیم و اگر نیرویی وجود داشته باشد، آموزش دیده و کار کرده در حد پروژه‌های بزرگ نیست. این نیروها معمولا کم تجربه هستند و کارِ گروهی بلد نیستند. شرکتهای ایرانی نیز از بلوغ کافی برخوردار نیستند و طرز تشکیل تیم را اصولی انجام نمی دهند. شرکت‌ها عمدتا از یک متدلوژی بلوغ سازمانی تبعیت نمی‌کنند. استخدام نیرو از شرکت‌های دیگر هم چندان آسان و به صرفه نیست. شاید آموزش تیم از ابتدا بهترین روش باشد، اما برای همین کار هم احتیاج به نیروی حرفه‌ای داریم.
    اگر این عنصر را نمی‌توانید درست کنید، هیچ کاری را شروع نکنید تا بتوانید این کار را انجام دهید. به کسی اطمینان نکنید. خودتان بفهمید.

  2. انتخاب مدیر پروژه حرفه‌ای و مناسب  (Team Management)
    کافی است نظری به اطراف و اکناف ایران و بانک‌هایش داشته باشید. تعداد مدیران پروژه موفق بسیار کم هستند. این مدیران اگر کاری کرده باشند، دخالت بخت و اقبال بسیار بیشتر از سهم خودشان در مدیریت بوده است. انتخاب مدیر پروژه‌ای که بتواند سرنوشت تولید بانکداری متمرکز یک بانک یا قرارداد بزرگ یک شرکت را ختم به خیر کند، از عناصر کلیدی موفقیت بانک و شرکت است.
    اگر این عنصر را ندارید، هیچ کاری را شروع نکنید تا بتوانید این عنصر را بیابید و استخدام کنید. جمع کردن یک کار بد، بدتر از انجام یک کار خوب از ابتدا است.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com