شماره  111
سال  دهم

راه راست

بهمن  1393
ژانویه  2015

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


در غیاب کارمزد؛ بانک‌ها بر مدار سود سپرده و تسهیلات میگردند
31بهمن1393      زمان آقای مظاهری، دولت مردی که در بانک مرکزی خانه کرد تا آنرا متحول کند، بحث کارمزدها تاحد زیادی داغ شد و بانکها به سمت آن سوق داده شدند.  اما بعد از آن، سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصادِ دوران مظاهری به فراموشی سپرده شد و اکنون بانکها هنوز بر مدار سود سپرده و تسهیلات میگردند. سنت گرایی و تحجر به حدی است ...

نسبتهای ما به آنها
31بهمن1393   نسبت اختراعات ایران به مثلا دشمن بزرگ ما آمریکا فاجعه بار است. به اروپا و دیگران هم فاجعه بار است.  در خبرها آمده بود که 37 درصد از ثروت مالکیت معنوی دنیا متعلق به آمریکا و 25 درصد متعلق به آلمان، انگلیس، فرانسه و ژاپن است. این مقدار برای ایران آنقدر ناچیز است که ارزش بیان ندارد.  یکی از عوامل سنجش رشد جوامع همین ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com