نسبتهای ما به آنها
31بهمن1393

      نسبت اختراعات ایران به مثلا دشمن بزرگ ما آمریکا فاجعه بار است. به اروپا و دیگران هم فاجعه بار است.  در خبرها آمده بود که 37 درصد از ثروت مالکیت معنوی دنیا متعلق به آمریکا و 25 درصد متعلق به آلمان، انگلیس، فرانسه و ژاپن است. این مقدار برای ایران آنقدر ناچیز است که ارزش بیان ندارد.

یکی از عوامل سنجش رشد جوامع همین نسبت اختراعات و مالکیت معنوی است. این مقدار نشان از فعالیت جامعه برای بهتر زیستن و تعالی زندگی مادی دارد.

یکی از عوامل سنجش وابستگی جوامع به یکدیگر همین نسبت اختراعات و مالکیت  معنوی است. بدیهی است که اگر کشوری در این امر از دیگران عقب باشد، یا باید از محصولات برتر آنها استفاده کند؛  یا چند برابر آنها هزینه کند و ثروت و دست آوردهای دیگر خود را هدر بدهد.

سایر نسبتهای ما وضع بهتری ندارند و اگر دارند، در وابستگی شدید به سر میبرند. مثلا خودرو سازی را در نظر بگیرید. از نظر کمیت خیلی خوب است اما از نظر کیفیت اصلا قابل مقایسه نیست. بدیهی است که سایر سرمایه‌های ما برای خرید این خودروها هدر میروند.

زمانی میگفتند ایران انبار غله منطقه است. امروز هزینه تولید گندم ما چند برابر خرید آن در خلیج فارس است. علت اصلی آن ندانم کاری دولت، بیسوادی کشاورز و تولید گر ما است. مواد و ابزارهای تولید ما بسیار گران‌تر از سایرین است!

نسبت تولید فیلم و سریال ما هم خیلی خیلی بد است. وارد کننده سریالهای دیگران هستیم و سریالهای خود را که میفروشیم، نسبت نا امید کننده‌ای بدست می‌آید. فروش ما در سینماها به نسبت فروش آنها در سینماهایشان خیلی ناچیز و در حد صفر است.

همه و همه‌ی این نسبت‌ها ناشی از قهر و دعوایی است که با جهان خارج و مفت خواری نفتی داریم. کشورهایی که نفت دارند ولی مفت خواری نمی کنند کم نیستند. اما ایران از آنها نیست. برای آبادانی مادی و معنوی این کشور باید با سیاست مداری و تعامل سازنده با دنیا شروع کنیم و دست از این دعوای خانمان سوز برداریم.

باید سیاست مداران اقتصاد دانِ خوب و برتر استخدام کنیم نه ناسیاست مدارانِ نااقتصاد دان دو زاری که زندگی خود را بلد نیستند اداره کنند و با پول مردم تبلیغ میکنند و از بیت المال اختلاس‌های نجومی میکنند.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com