شماره 101
سال نهم

راه راست

فروردين1393
مارس 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


بررسي حساب‌هاي مردم توسط دولت
29فروردين93   موافقان و مخالفان زيادي در اين موضوع وارد شده و هر يك نظري داده‌اند. بعضي هم آنرا با بررسي تراكنش دستگاه‌هاي پوز براي اخذ ماليات مساوي دانسته‌اند كه خطاي محض است. اين دو مقوله كاملا ...

يارانه بگيران و احراز هويت حضوري
28فروردين93    آمارِ عنوان شده توسط مقامات دولتي در مورد تعداد يارانه بگيران، حاكي از زيادتر بودن آنها از تعداد جمعيت ثبت شده كشور است! اگر تعداد تغيير و مرگ و مير را هم در نظر بگيريم، احتمال دارد كه نبايد ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.