شماره 95
سال هشتم

راه راست

مهر1392
سپتامبر 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


امان از مصاحبه‌ي مقامات
5مهر92   امان از مصاحبه مقامات، خصوصا مصاحبه رييس كل بانك مركزي. در زمان آقاي بهمني و سلف خلف ايشان، هر وقت مصاحبه‌اي انجام ميشد، دلالان و فرصت طلبان به نفع خود مصادره ميكردند و بهره مطلوب را ميبردند...

انتخاب اصلح در ماليه ايران
30مهر92   دولت روحاني اميدواريم كه به راه خاتمي نرود. از دو جهت. يكي اينكه در برابر اكثر فشارهاي متحجران و خرافه‌پرستان كوتاه آمد و تا آخر، زمام اموري را بدست گرفت كه در دستش ليز ميخورد و به سمتي ديگر ميرفت...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.