امان از مصاحبه‌ي مقامات
5مهر1392

     امان از مصاحبه مقامات، خصوصا مصاحبه رييس كل بانك مركزي. در زمان آقاي بهمني و سلف خلف ايشان، هر وقت مصاحبه‌اي انجام ميشد، دلالان و فرصت طلبان به نفع خود مصادره ميكردند و بهره مطلوب را ميبردند. گاهي مطلب به قدري بديهي و ساده بود كه بوي تباني و لرزاندان بازار در جهت منافع فردي يا گروهي به مشام ميرسيد.

     هر انساني كه در تنگنا قرار گيرد، مقداري از مسير مطلوب و برنامه ريزي شده خويش، منحرف ميشود. اين موضوع در زمان مصاحبه، خصوصا از نوع همگاني آن بيشتر بروز ميكند. خبرنگاران اين موضوع را كاملا ميدانند و سعي ميكنند كه مسولان را در اين مسير قرار دهند تا آنها مكنونات ذهني و برنامه ريزي نشده خود را بازگو كنند. افراد ساده‌تر نيز مقداري جوگير ميشوند و فكر نكرده، مقداري صحبت ميكنند.

     بر مسولان است كه تا حرفه‌ايي نشده‌اند و در ميادين غير رسمي كارآزموده نشده‌اند، اصلا مصاحبه نكنند. وقتي يك مصاحبه‌ي ساده ميتواند ده درصد قيمت ارز را كم يا زياد كند، بهتر است كه چند بار اصلاح شود و تا حد امكان غير حضوري و غير زنده باشد.

صفحه اول