شماره 85
سال هشتم

راه راست

آذر 1391
نوامبر 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شركت‌هاي اپراتور تلفن همراه، شبكه بانكي را گول زده‌اند
25آذر91   ميانگين مبلغ فروش شارژ كارتهاي اعتباري تلفن همراه، توسط شبكه بانكي كشور، حدود 20هزار ريال است. طبق آخرين اعلام بانك مركزي و شركت شاپرك (كه هر لحظه احتمال تغيير دارد)، 750 ريال بابت هر فروش و ...

زورگيري و سلاح سرد
25آذر91   مجلس محترم جمهوري اسلامي در واكنش به فيلم زورگيري در تهران گفته است كه قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد را تصويب ميكند. آيا مشكل حل ميشود؟ مگر براي ورود ممنوع، پارك دوبله، انحراف به چپ و ...

هزينه شكمشان را مردم بايد تامين كنند نه درآمد نفتي
20آذر91   وزير محترم! اقتصاد بعد از 8 سال در روز 23 آذر فرمايش كردند كه "هزينه خدمات را مردم بايد تامين كنند نه درآمد نفتي". ظاهرا يادشان رفته است كه شعار دولتشان اين بود كه نفت را سرِ سفره مردم مي‌آورند...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.