شماره 83
سال هفتم

راه راست

مهر 1391
سپتامبر 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


هزينه‌هاي نظام پرداخت
10مهر91   نرخ برابري ارز تاثير مستقيم و غير مستقيم بر تمام كالاهاي كشور دارد. دليل آن هم وابستگي مستقيم اكثر كالاها و خدمات ما به ارز است. اينكه فكر كنيم در اين جهان، بدون ديگران ميتوانيم رشد كنيم و از آنها ...

كمي از آينده‌ي نرخ برابري دلار با ريال
20مهر91   با تشديد تحريم‌ها، نرخ برابري دلار با ريال، از 10هزار ريال به بيش از 30هزار ريال رسيد. دست آنكه اين كرد، بريده باد. اما اين نكبت تا كي ادامه دارد؟ تحريم‌‌ها و محدويت‌هايي كه در عرصه‌هاي مختلف بر ايران تحميل ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.