كمي از آينده‌ي نرخ برابري دلار با ريال
20مهر1391

     با تشديد تحريم‌ها، نرخ برابري دلار با ريال، از 10هزار ريال به بيش از 30هزار ريال رسيد. دست آنكه اين كرد، بريده باد. اما اين نكبت تا كي ادامه دارد؟

     تحريم‌‌ها و محدويت‌هايي كه در عرصه‌هاي مختلف بر ايران تحميل شده، روز به روز بيشتر ميشود و دايره عمل ما تنگ‌‌تر ميگردد. كم‌تر نمي‌شود. به اين اميد نمانيد. مگر اينكه اساس كار تغيير كند. آنها به اين مقادير كه مذاكره كنندگان ناشي ما پيشنهاد ميكنند راضي نمي‌شوند. حكومت ما هم كه دست از عقايد شخصي خود بر نمي‌دارد. از مردم هم كه راي گيري نمي‌كنند و رفراندوم و مانند اينها برگزار نمي‌كنند تا خواست مردم را بپذيرند. پس فقط يك راه مي‌ماند. آنها آنقدر ادامه ميدهند تا ما را نابود كنند يا مانند كره شمالي شويم كه از نابودي بدتر است. سرنوشت افغانستان و عراق هم آينده محتملي براي ما است.

     آنها راه را بلدند. اين ما هستيم كه 400 سال علم و تجربه‌ي كشور گشايي كمتر از آنها داريم. به هر بهانه‌اي بود، عراق را فلج كردند و اين كشور تا 100 سال ديگر هم روي آسايش نخواهد ديد و به ما هم ذره‌اي غرامت نخواهد داد. افغانستان هم به يك بهانه ديگر فلج شد و به اين زودي‌ها خلاص نمي‌شود. تركيه را با خود همراه كرده‌اند و مي‌آيد روزي كه با ما مانند سوريه رفتار كند. حماس هم دست از دوستان عرب خود بر نمي‌دارد كه ما را بچسبد. همسايگان شمالي و جنوبي هم كه به خون ما تشنه هستند. شوروي و چين ما را وجه‌المصالحه خود براي امتياز گيري از آمريكا و اروپا كرده‌اند. ايران مانند بره‌اي است كه در دايره گرگها گرفتار شده.

     آمريكا و اروپا اكنون فهميده‌اند كه تحريم‌ها كاملا تاثير گذار هستند و ميتوانند ما را گرفتار مشكلاتي كنند كه در انتها دست از خواسته‌هايمان برداريم. اگر تحريمي در زماني كار نكرد - مانند تحريم گاز ما به تركيه- مدتي روي آن كار ميكنند و در زماني نه چندان دور آنرا هم جاري ميكنند. بنابراين بهترين راه براي مقابله با ايران كه هيچ خوني هم ريخته نشود، همين تحريم است.

     با اين اوصاف پيش بيني ميشودكه قيمت دلار تا 100هزار ريال و بيشتر هم برسد. وقتي خواهد رسيدكه انبارهاي داروها و كالاهاي اساسي و غير اساسي خالي شوند. در اين صورت هر لحظه بر قيمت دلار افزوده ميشود و جو سازيِ صدا و سيما و دروغ گويي سخنگويان هم كارساز نيست. دارندگان كالا از نحوه‌ي كلام و توجيهات سخنگويان دولت به وخيم بودن اوضاع پي ميبرند و بر اساس آن قيمت‌ها را زياد ميكنند.

صفحه اول