هزينه‌هاي نظام پرداخت
10مهر1391

     نرخ برابري ارز تاثير مستقيم و غير مستقيم بر تمام كالاهاي كشور دارد. دليل آن هم وابستگي مستقيم اكثر كالاها و خدمات ما به ارز است. اينكه فكر كنيم در اين جهان، بدون ديگران ميتوانيم رشد كنيم و از آنها پيشتر برويم، ناداني محض است. اما تاثير نرخ ارز بر شركتهاي پرداخت، آنقدر زياد ميتواند باشد كه اگر كارمزد يا قراردادها تجديد ارزيابي و مبالغ آنها زياد نشود؛ ممكن است كه به ورشكستگي شركتها منجر شود.

     شركتها، دستگاه پوز، كاغذ، قطعاتِ يدكي و وسايل شبكه را از خارج تهيه ميكنند. دستمزد كارمندان خود را با ريالي ميدهند كه قدرت خريد آن متاثر از نرخ ارز است. اگر ميزان پرداخت‌هاي ريالي را حدود 30 درصد از كل هزينه‌ها فرض كنيم، تاثير ارز بر اين شركتها خيلي زياد ميشود.

     به عنوان نمونه، ميزان سرمايه گذاري براي خريد دستگاه، تعمير و استهلاك آن، حدود 50 درصد از هزينه شركت است. با توجه به اينكه شركتها حدود 25 درصد سود ميبرند، اگر نرخ برابري ارز 2 برابر شود، شركتهايِ پرداخت، بايد كارمزد خود چقدر زياد كنند تا افزايش نزخ ارز را جبران نمايند؟

     نمونه ديگر، تامين كاغذ براي دستگاه است كه شركتها خريداري و در اختيار فروشندگان قرار ميدهند. قبل از گراني، هزينه‌ي تمام شده‌ي آن حدود 30 سنت براي هر حلقه‌ي 20 متري با عرض دو اينچ بود. به عبارت ديگر حدود 3200 ريال قيمت داشت. اكنون چقدر تمام ميشود؟ يك شركت با 100هزار دستگاه نصب شده و مصرف متوسط از هر دستگاه، حدود 000 000 320 ريال در ماه هزينه داشت. اكنون چقدر تمام ميشود؟

     مغازه‌داران ميتوانند قيمت اجناس خود را گران كنند. آيا شركتهاي پرداخت هم ميتوانند كارمزد خود را به اندازه كافي زياد كنند. اين كار بسيار مشكل و كم تاثير است.

     گراني اجناس، كمي به زياد شدن كارمزد كمك ميكند، اما سقف 2000 ريال مانع از رشد كافي آن ميشود و فقط كمي به آن كمك ميكند. مشكل ديگر اينست كه نرخ برابري ارز، هزينه سرمايه گذاري و استهلاك كه نيمي از هزينه شركتها است را 2 تا 3 برابر كرده است. آيا با كارمزد، ميتوان جواب اين افزايش‌ها را داد؟

     به نظر ميرسد كه اگر شرايط كنوني پايدار باشد، بايد بانك مركزي فكري به حال كارمزدهاي شركتهاي نظام پرداخت بنمايد.

صفحه اول