شماره 21
سال دوم

ماهنامه راه راست

مرداد 1384
آگوست 200
5

اطلاع رسانی، خبری، تحليلی، آموزشی، پژوهشی


 ماه قبل(تير)
 
ماه‌های قبل

خاورميانه و كارت‌هاي بانكي
خودپردازهاي مستقل از شعبه بانك
ماشين‌هاي خوددريافت پول
تغييرات كارت و خودپرداز ...
پول شويي‌ و جرايم ديگر(3)
حساب مركز الكترونيك(2)

متن اين ماه با ورد 2003

جايگاه مدير فن‌آوري اطلاعات
در سازمان‌ها

سال‌ها است كه وابستگي حياتي سازمان‌هاي كوچك و بزرگ به فن‌آوري اطلاعات(ف.ا) و كارشناسان آن به اثبات رسيده است. با جرئت مي‌توان گفت كه دليل رشد صنايع در كشورهاي پيشرفته، فن‌آوري اطلاعات بوده و يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي كشور و صنايع ما، جدي نگرفتن و بهاي كافي ندادن به فن‌آوري اطلاعات است. همه مديران مي‌گويند كه به ف.ا اهميت مي‌دهند و در سازمان آنها از مهمترين مسايل است. اما نتيجه گفتارها و نيت‌ها را بايد در عمل ملاحظه كرد.
يكي از محك‌ها، جايگاه مدير فن‌آوري اطلاعات در سازمان، و محك دوم تخصص و سوابق كاري اوست. معمولا در وزارت‌خانه‌ها، استانداري‌ها، شهرداري‌ها، بانك‌ها و سازمان‌هاي بزرگ ايران مدير ف.ا از جايگاه تصميم گيري مناسب برخوردار نبوده، يا به دليل درآمد نامناسب، از تخصص و سوابق درخشان كاري برخوردار نيست!
البته درآمد نامناسب در حال تغيير جدي است و در حال حاضر، درآمد موارد ذكر شده در مقايسه با جايگاه مشابه خود در شركت‌هاي خصوصي، اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست. اين امر در نگاه اول و تاثير پذيري از فرهنگ ايراني كه هميشه در حال گله‌گذاري است و از روزگار شاكي است و مي‌گويد كه بي پول است، اشتباه به نظر مي‌رسد.اما اگر لازم شد، در شماره‌هاي آينده ميزان درآمدِ (منظور خالص پرداختي در فيش حقوقي نيست) بعضي را ذكر خواهيم كرد.
در سازمان‌هاي بزرگ مانند بانك‌ها كه ف.ا قلب آنها بوده و تمام تصميم گيري‌هاي درست آنها ناشي از دانستن آمار و اطلاعات صحيح است، هر دو محك بالا اگر صادق نباشد؛ وضع آن بانك خراب است! متاسفانه در اكثر بانك‌هاي ايران هيچيك از اعضاي هيئت مديره متخصص در صنعت ف.ا نيست در حالي كه اكثر محصولات، راه‌حل‌ها و چرخ‌هاي بانك بر محور ف.ا مي‌گردد و از آن بدتر بسياري از مديران امور خدمات رايانه نيز يا متخصص در ف.ا نيستند يا از سوابق درخشان كاري برخوردار نيستند.
ولي در بانك‌هايي كه موضوع فرق كند، مي‌توان شاهد پيشرفت‌ كارها و ارايه محصولات مردم پسند بود. در ايران حاضر، اگر نتوانيم از مزيت رقابتي استفاده كنيم و محصولات بهتر عرضه كنيم، شركت و بانكي ضررده مي‌شويم. به عنوان مثال؛ اگر حساب پشتيبان در بانك‌هاي خصوصي برقرار بماند و شعب آنها زياد هم بشود و بين 12 تا 14 درصد سود هم به مانده جاري بدهند كه مي‌دهند، چه بر سر بسياري از بانك‌هاي ديگر مي‌آيد كه چنين نمي‌كنند. نيز اگر محصولات بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك در بانك‌هاي خصوصي رشد كند كه مي‌كند، چه بر سر آنهايي كه اين محصول را ندارند مي‌آيد؟ از اين قبيل محصولات زياد است و بعد از اين نيز بسياري از راه خواهند رسيد. حضرت عزراييل به پيري فرتوت رسيد. گفت حاضر شو برويم. گفت شبيخون زده‌اي! گفت شبيخون نزده‌ام. مويت را سفيد كردم نفهميدي، پوستت را چروك كردم نفهميدي، پشتت را خم كردم نفهميدي، دندانهايت را ريختم نفهميدي، حال مي‌گويي كه شبيخون زده‌ام! بلند شو برويم.

خاورميانه و كارت‌هاي بانكي

كليه كارت‌هاي اعتباري و نقدي خاورميانه و آفريقا در انتهاي سال 2004 به 50 ميليون عدد رسيد. عمده اين كارت‌ها متعلق به ويزا و مستركارت است كه بالغ بر 98 درصد از كل مي‌شود. كشور تركيه را ديگر براي مقايسه ذكر نمي‌كنيم. هم از اين جهت كه در اين زمينه با كشورهاي اروپايي مقايسه مي‌شود . . .

خودپردازهاي مستقل از شعبه بانك

الان ديگر همه با وظايف شركت‌هاي پي.اس.پي و رابطه نه چندان مستقل آن با بانك‌ها آشنا هستند و پذيرفته‌اند كه مي‌توان شبكه‌اي گسترده و بزرگ از پوزها را در فروشگاه‌ها نصب نمود و مستقل از بانك اداره كرد. اگر چه هنوز حساب‌ها، تسويه حساب و اتصال به سويچ ملي (شتاب) بايد . . .

ماشين‌هاي خوددريافت پول

در راستاي تنوع و افزايش قابليت‌هاي دستگاه هاي خودپرداز، شرکت ايران ارقام و ان.سي.آر جهاني از حدود يک سال پيش پروژه‌اي را به انجام رساندند که امکان پذيرش اسكناس‌هاي ايران به همراه ارزهاي عمده دنيا و انجام عمليات بانکي مربوطه را بصورت هم‌زمان توسط دستگاه‌هاي . . .

تغييرات كارت و خودپرداز در راه است

اگر تغيير و تحول نباشد، بسياري از كارشناسان رايانه خصوصا نرم‌افزاري‌ها از نان خوردن مي‌افتند. بنابراين، مديران و بازارسازان فن‌آوري اطلاعات، مقداري پيشرفت نيز با تغييرات ادغام مي‌كنند تا قبول آن براي مصرف كننده راحت و در بسياري از موارد ناگزير باشد. همين مديران بازارساز گفته‌اند . . .

پول شويي و جرايم ديگر(3)

چه عواملي باعث جذاب شدن برخي كشورها نسبت به ساير كشورها براي پول‌شويان مي‌شود؟ نگاهي به فهرست زير، وضعيت يك كشور را تا حدي بيان مي‌نمايد. آيا با پول‌شويي در سيستم قضايي کشور شما برخورد مي‌شود؟ آيا قانونگذار فهرستي از جرائم و جنايات را بعنوان جرايم مرتبط با پولشويي . . .

حساب مركز الكترونيك(2)

تعريف كرديم كه واحدهاي بانك براي دريافت يا پرداخت وجه بابت ساير واحدها، انتقال مانده برخي حساب‌ها به مركز و ... بنا به مورد، طلب يا بدهي خود را در سرفصل حساب "بين واحدها" منظور مي‌نمايند. به اين معني كه هر گونه نقل و انتقال وجوه مالي از يك شعبه به شعبه‌اي ديگر يا به واحدهاي . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک info@raherast.org   صندوق پستی (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب در طي ماه تقاضا مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.