شماره  118
سال  دهم

راه راست

شهریور  1394
اوت 2015

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


جابجایی چند سالانه مدیران میانی بانکی، چه تاثیری در کم کردن فساد ایفا کرد؟
31شهریور1394   رسمی است در بانک‌های ایرانی که بر طبق آن، مدیران شعب، منطقه و ستادهای خود را هر دو یا سه سال تعویض و جابجا می‌کنند.  مهمترین دلیل آن را جلوگیری از شناسایی و رابطه برقرار کردن با مشتریان و هدایت اسناد و جریانات داخل شعب و بانک عنوان مینمایند. نیز گفته میشود که تا مدیری بخواهد مشتریان را شناسایی کند و با آنها رابطه غیر  ...

چرا الکامپ ارزش برگزاری ندارد؟
19شهریور1394 اگر از کسانی که به نمایشگاه سبیت آلمان رفته‌اند از میزان استقبال و تعداد غرفه‌ها و سایر پدیده‌های نمایشگاه سوال نمایید، به شما خواهند گفت که همگی تقلیل رفته‌اند و بعضی قسمتها حذف شده‌اند.  همین طور است دنیای نشریات و مطبوعات مکتوب که اگر اینترنت نبود، الان تمام درختان کره زمین را برای انتشارشان باید قطع میکردیم ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com