شماره 106
سال نهم

راه راست

شهریور1393
اوت 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


تیم بانکی روحانی
31شهریور1393   یکی از انتظارات مردم از آقای حسن روحانی تعدیل مدیران نظام بانکیِ دولتی و تحت نظر با حاکمیت دولت بود. مردم انتظار داشتند که مدیرانی بهتر از دوره آقای احمدی نژاد بر مسند مدیر عاملی بانک‌های مذکور بنشینند. مدیر عامل و اکثریت هیئت مدیره بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت هنوز به صورت دولتی و توسط ...

بیزنس، پدر و مادر دارد
31شهریور1393   سیاست پدر و مادر ندارد. تجربه میگوید که در تمام انواع حکومت‌های روی زمین، سیاست پدر مادر نداشته و ندارد. به عربستان نگاه کنید. ژاندارم منطقه شده  به بحرین مظلوم لشکر کشی میکند تا مانع سقوط حکومت مستبد و ظالم آن شود که حتی اصول اولیه حقوق بشر که دموکراسی و حکومت اکثریت بر جامعه است را نمی‌پذیرد ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.