بیزنس، پدر و مادر دارد
31شهریور1393

   سیاست پدر و مادر ندارد. تجربه میگوید که در تمام انواع حکومت‌های روی زمین، سیاست پدر مادر نداشته و ندارد. به عربستان نگاه کنید. ژاندارم منطقه شده است. به بحرین مظلوم لشکر کشی میکند تا مانع سقوط حکومت مستبد و ظالم آن شود که حتی اصول اولیه حقوق بشر که دموکراسی و حکومت اکثریت بر جامعه است را نمی‌پذیرد. عربستان بانی داعش و تامین کننده مالی داعش و القاعده و النصره و طالبان و مانند آن است. عربستان به دلایل خود ساخته مانند تبلیغات حمله به عراق، به یمن حمله نظامی میکند و مردم مظلوم آنرا با بمب‌های آمریکایی و اسراییلی قتل عام میکند. در عین حال همین عربستان میگوید که خادم الحرمین است و جانشین پیامبر!

تجارت یا بیزنس چطور؟ آیا مانند سیاست است؟ پدر و مادر ندارد؟ آیا مانند عربستان است؟

تجربه میگوید که چنین نیست.  در تمام کتابهای مدیریتی نیز میگویندکه چنین نیست.

در تمام انواع شرکتهای بزرگ و کوچک دنیا که بنگرید، از اصول انسانی و وفاداری و اخلاق کامل و صداقت محض سخن میگویند و رعایت میکنند؛ انگار که فرستاده خداوندند. یکی از استاندارهای مدیریت کیفیت بنام ایزو 9000 میگوید که هرچه میگویی انجام بده و هر چه انجام میدهی را بگو و افشا کن. در شرکتهای بزرگی مانند آی.بی.ام، سونی، ب.ام.و، ماروبنی، پژو و شرکتهای کوچکتر از آنها آنچنان روابطی طی سالها شکل گرفته و رعایت میشود که حتی مدیران عامل و هیئت مدیره نیز تابع آن روابط هستند و رعایت آنها را برای آینده خود بسیار مهم میدانند. شاید شنیده باشید که شرکتهای ماشین سازی هر چند وقت یکبار فراخوان میدهند و عیب ماشین‌های فروخته شده را با هزینه خود رفع میکنند. این شرکتها خدمات پس از فروش موفقی دارند و شرکتی که بهتر به مشتری پاسخ دهد، موفق‌تر و پابدارتر است.

اگر شرکتی میخواهد برای میان مدت  و بلند مدت به حیاط خود ادامه دهد و موفق باشد، باید اصول انسانی و اخلاق کار را حاکم کند و به مشتریان و کارمندان خود اهمیت دهد. در غیر اینصورت، شرکت و مدیرانش را به نابودی میکشاند.

صفحه اول