شماره 93
سال هشتم

راه راست

مرداد 1392
جولاي 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


ناتوان در ارايه آمار، ناتوان در اداره‌ي كار
10مرداد92   ارايه‌ي آمار عملكرد، يكي از كوچكترين وظايف هر شركت و موسسه مالي است. از طرف ديگر، عدم ارايه آمار ميتواند باعث عدم افشاي حقايق تجاري شود كه دانستن آنها حق هر شركت و شركت كننده در يك ...

شيعه كشي، اسراييل، آمريكا، اروپا
10مرداد92   در عراق، پاكستان، بحرين، افغانستان و ... هدف اصلي و اكثريت ترورهاي انتحاري و غير انتحاري، شيعيان هستند. هر روز ميشنويم كه عده‌اي شيعه در مسجد يا اماكن ديگر با انفجار بمب كشته شده‌اند. به تاريخ اسلام اگر نگاه ...


عدم رعايت قانون در ابداعِ ابزار پرداخت جديد
10تير92   طبق قوانين بانك محترم مركزي، ابداع و ايجاد هر گونه ابزار پرداخت جديد بايد با تاييد آن بانك صورت گيرد. اين ابزار ميتوانند در بستر مخابرات عمومي كشوري تبادل اطلاعات كنند و از ديگر امكانات آن استفاده كنند يا ...
آن مرد با كليد عوضي آمد؟
20تير92   آمدن روحاني نه با برنامه ريزي بود و نه با حزب و حزب گرايي. به احتمال زياد، مردم از بغض يكي به ديگري راي دادند. همانطور كه به خاتمي راي دادند. بنابراين باز اين مملكت روي خوشبختي را نخواهد ديد و فقط ...

مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.