شماره 92
سال هشتم

راه راست

تير 1392
ژوئن 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


عدم رعايت قانون در ابداعِ ابزار پرداخت جديد
10تير92   طبق قوانين بانك محترم مركزي، ابداع و ايجاد هر گونه ابزار پرداخت جديد بايد با تاييد آن بانك صورت گيرد. اين ابزار ميتوانند در بستر مخابرات عمومي كشوري تبادل اطلاعات كنند و از ديگر امكانات آن استفاده كنند يا ...

آن مرد با كليد عوضي آمد؟
20تير92   آمدن روحاني نه با برنامه ريزي بود و نه با حزب و حزب گرايي. به احتمال زياد، مردم از بغض يكي به ديگري راي دادند. همانطور كه به خاتمي راي دادند. بنابراين باز اين مملكت روي خوشبختي را نخواهد ديد و فقط ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.