شماره 82
سال هفتم

راه راست

شهريور 1391
آگوست 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


لزوم شفاف سازي شتاب
31شهريور91   مشكلات شتاب در سالهاي قبل، وقتي زياد ميشد كه به آخر ماه ميرسيديم، يا تعطيلاتي غير منتظره پيش مي‌آمد و تعداد تراكنش‌هاي خودپرداز و پوز بالا ميرفت. اكنون علاوه بر اين موارد، زمان واريز يارانه و پانزده روز آخر ...

كوتاه‌ترين فاصله بين دو نقطه، يك راه راست است، نه دور زدن
31شهريور91   اگر شما در دستگاه مختصات اقليدسي حركت كنيد، اصل موضوعه بالا صدق ميكند. اما در اقتصاد و تجارت، فاصله‌ي بين حيات و مرگ است. در رقابت بين ملتها، ايجاد سالها فاصله و عقب ماندگي است. يكي از ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.