لزوم شفاف سازي شتاب
31شهريور1391

     مشكلات شتاب در سالهاي قبل، وقتي زياد ميشد كه به آخر ماه ميرسيديم، يا تعطيلاتي غير منتظره پيش مي‌آمد و تعداد تراكنش‌هاي خودپرداز و پوز بالا ميرفت. اكنون علاوه بر اين موارد، زمان واريز يارانه و پانزده روز آخر هر سال را هم اضافه نماييد.

     مسول اين مشكلات، بانك مركزي و شركت خدمات انفورماتيك ايران است كه متاسفانه به هيچ وجه شفاف عمل نمي‌كند. هنگاميكه مشكل بروز ميكند كسي جوابگو نيست و اگر جوابگو باشد، فقط تا لحظاتي دوام دارد و مشكلات همچنان برقرار است. مدتها است كه از آنها خواسته شده است يك نماينده مقيم از شركتها يا بانكها در مركز شتاب حضور داشته باشد و بروز مشكل را به چشم بيند، اما اين امر محقق نشده است.

     شركت خدمات هر كاري كه بخواهد، ميكند و كسي توان اصلاحش را ندارد. به نصيحت هم گوش نميكند و حاضر به ارتقاي محصول شتاب نيست يا توان آنرا ندارد. حاضر به واگذاري به ديگران هم نيست. ما مانده‌ايم و نكبتي كه گريبانگير ايران شده است.

     تا انتهاي سال 91 ميزان تراكنشها حدود 50 درصد رشد خواهند كرد. بديهي است كه ميزان تراكنش در زمان‌هاي اوج هم 50 درصد رشد خواهند كرد. آيا در آن زمانها، مشكلات بيشتر ميشوند. مشكلات محاسبه و مديريت تراكنشها در شركت ايران كيش و بانك صادرات براي چندمين بار نشان داد كه به اين سويچ و شركت خدمات نمي توان تكيه كرد.

     خداوند شايد يكي از مديران قبلي دولتي را رحمت كند كه در اين مواقع مصاحبه ميكرد و سويچ بانكها را مقصر ميدانست. آيا وقت آن نرسيده كه بانك مركزي و سازمانهاي دولتي فكري به حال سويچ ملي بكنند. تا كي ميتوان تقصير را به گردن بانك ها انداخت.
 

صفحه اول