شماره 75
سال هفتم

راه راست

بهمن 1390
ژانويه 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


نظاميان، در مسندِ اقتصاد دانان؟
5بهمن90   بعد از آشفتگي‌هاي اخير در بازار ارز و طلا و ديگرها، اخباري از روش‌هاي نظامي و انتظامي براي سامان دادن به وضع بازار و افزايش قيمت‌ها شنيده شد و سر و كله‌ي پليس و كماندو و هيبت‌هاي ضد شورش در اطراف ...

جنبش 99 درصد چقدر درست است؟
5بهمن90   جنبش 99 درصد بعد از اين همه تبليغ و كار، هنوز نتوانسته به هزار نفر در تظاهرات خود برسد. شايد زمستان باشد و سرماي سخت به مدد آن يك درصد آمده باشد. اما بررسي چند مثال نشان ميدهد جامعه‌اي كه ...

مصالحه، قبل از نابودي كامل است نه بعد از آن
5بهمن90   فرض كنيم كه ما در سياست خارجي بي‌ربط به اسلام، فدا كردن ملت ايران براي چند فلسطيني معلوم‌الحال، بگير و ببند مخالفان سياسي و دوستان سابق دگرانديش، هدر دادن منابع ايران در ازاي لجبازي شخصي، كشمكش بيهوده هسته‌اي ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.