شماره 71
سال ششم

راه راست

مهر 1390
سپتامبر 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


مشکلات غیر سیاسیِ سیستم کارتهای بانکی ایران چیست؟؟؟
1مهر90   تقریبا تمام کارشناسان حوزه کارت های بانکی و دستگاه های پوز می دانند که سامانه و قوانین تجاری که توسط بانک مرکزی ایران برای کارتهای بانکی و دستگاههای پوز وضع شده است؛ کاملا من(او) درآوردی است و با ...

اینکه بود و گذشت، مگر کمال اسلام گرایی نبود
30مهر90   در یکی از جنگ های صدر اسلام وقتی که حضرت محمد(ص) حضرت علی (علیه السلام) را به میدان فرستادند، فرمودند که همه اسلام در برابر همه کفر قرار گرفته است. در شش سال گذشته و دو دولت اخیر که دو سال


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.