شماره 64
سال ششم

راه راست

اسفند 1389
مارس 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


بانک‌های نوبنیاد، تحدید، فرصت، تهدید
19اسفند89   تعداد بانک‌های تازه تاسیس، رو به ازدیاد گذاشته است. مدیران رانده شده و بیکار شده در دولت اخیر نیز مزید بر علت شده‌اند و چون نمی‌توانند کلانتری باز کنند؛ پس باید به سراغ بانکداری بروند. بانک مجازی نیز با تفکرات ...

رای گیری علنی برای دموکراسی
20اسفند89   یکی از علت‌های رای گیری به صورت مخفی، معلوم نشدن نظر رای دهنده و مصون ماندن از آنهایی است که قدرت، دولت و حکومت را ناحق یا به‌حق در دست دارند. اشکال بسیار بزرگ آن، امکان تقلب و بازی با آرای مردم ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.