شماره 62
سال ششم

راه راست

دی 1389
ژانویه 201
1

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


واریز یارانه در بدترین موقعیت دستگاه‌های خودپرداز
30دی89   یکی از هماهنگی‌هایی که با دست اندرکاران دولتی برای واریز یارانه شده بود و در بسیاری از مجالس هماهنگی گفته شده بود، رفع مسدودی یارانه واریز شده و اجازه برداشت بین 10م تا 20م هر ماه بود. شبکه بانکی به دلیل ...

اوضاع صنعت ما
30دی89   کالاهای صنعتی را میتوان به دو دسته‌ی کمی عجیب تقسیم کرد. تعجب نکنید برای راحتی کار است. یک دسته آنهایی که وقتی در خانه هستید و وقتی که از خانه بیرون میروید میبینید؛ یک دسته آنهایی که نمی‌بینید...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.