واریز یارانه در بدترین موقعیت دستگاه‌های خودپرداز
30دی1389

     یکی از هماهنگی‌هایی که با دست اندرکاران دولتی برای واریز یارانه شده بود و در بسیاری از مجالس هماهنگی گفته شده بود، رفع مسدودی یارانه واریز شده و اجازه برداشت بین 10م تا 20م هر ماه بود. شبکه بانکی به دلیل تراکم بیش از حد دستگاه‌های خودپرداز از تاریخ 28 هر ماه تا روز دوم ماه بعد، به هیچ وجه مایل نیست که بار شبکه را در این مدت زیادتر از وضع موجود کند.

     اما تنها چیزی که رعایت نشد، همین مورد بود و نه تنها در بهترین زمان ممکن واریز نشد، بلکه در بدترین زمان ممکن واریز شد که همان انتهای ماه بود. این موضوع به مسولان تذکر داده شد اما رعایت نشد. چرا رعایت نشد؟ خیلی سخت بود؟!


     هنوز هم مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز در انتهای هر ماه به کندی و گاهی اشکال مواجه می‌شوند. دلیل آن هم واریز حقوق بسیاری از بازنشستگان و فرهنگیان و دیگران در این زمان است. بانک‌هایی که حقوق بازنشستگان را بیشتر پرداخت می‌کنند، بیشتر دچار مشکل می‌شوند. بانک‌هایی که کارت بیشتری صادر کرده‌اند نیز مشکل دارند.

     اما مرکز شتاب نیز دور از مشکل نیست. یکی از مراکز عدم سرویس دهی نیز مرکز شتاب است. جالب است که اگر بانکی دچار مشکل شود، بانک مرکزی او را جریمه می‌کند.  اما کسی مرکز شتاب را جریمه نمی‌کند. از قدیم گفته‌اند: کدبانو شکن صدا ندارد.

صفحه اول