شماره 59
سال پنجم

راه راست

مهر 1389
اکتبر 2010

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


فروش وام‌های سوخت شده
30مهر89   این کار در ایران هنوز رسم نشده است. اما در آمریکا در انتهای سال 2009 قیمت هر دلار وام تازه سوخت شده، به 4 سنت رسید. اما در ابتدای سال 2006 حدود سیزده و نیم دلار بود چون خریداران فکر می‌کردند که توانایی باز پس گیری ...

حتی یک شرکت نرم افزاری در اندازه جهانی نداریم
28مهر89   بعد از این همه سال که نیرو و مدیر در صنعت نرم افزار تربیت کردیم، هنوز یک شرکت کوچک که بتواند کاری بزرگ یا جهانی انجام دهد نداریم. بسیاری از مدیران دولتیِ حزب الهی در همین سال 1389 شمسی هم شرط ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.