شماره 36
سال سوم

ماهنامه راه راست

آبان 1385
نوامبر 2006

اطلاع رساني، خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي


 ماه قبل(مهر)
 
ماه‌هاي قبل

زائركارت پارسيان بي‌صدا آمد
كارت‌هاي بانكي سرگردن

پذيرندگان‌كارت بانكي هم خلاف ...
آمار خودپرداز و پوز در پايان ...

راه يابي ويندوز به پوز
سه راهي پارسيان
بزرگترين توليد كنندگان كارت ...

چوپان پرت و پلا گو
و
 كادر سازي حزبي‌ـ اقتصادي

     حكايت زمانه ما حكايت آن انسان با سواد و معتقدي است كه مقام اشغال كرده‌اش بسيار بزرگتر از تجربه و عقلش است. آنچه بر ما مي‌رود مانند جواني دبستاني است كه بر مسند قضا نشسته و هر روز دعاوي پيچيده بر او عرضه مي‌كنند. حداكثر مانند دانشمندي دنيا نديده است كه در شغلي غير از تخصص خود گمارده شده و دم به دم بايد مسايل و مشكلات غامض را حل كرده و نظر بدهد.

     تصور نتيجه و تبعات آن كاملا معلوم است. گاهي منجر به نظريه افتتاح ميليون‌ها حساب اينترنتي مي‌شود. گاهي منجر به كنترل سوخت توسط كارت هوشمند مي‌شود. گاهي منجر به محدود كردن سرعت اينترنت خانگي مي‌شود. گاهي منجر به افتتاح حساب قرض‌الحسنه مهر رضا مي‌شود. گاهي منجر به نظريه تثبيت قيمت‌ها بدون بالا بردن توليد ملي و ساختن زير بناي اقتصادي مي‌شود. گاهي منجر به ... .

     كارهايي از اين نوع زياد شده و كنترل آن از دست مقامات خارج شده است. اگر خوب و تميز فكر كنيم و تمام شائبه‌هاي سياسي را كنار بگذاريم، يكي از علل اصلي آن، موردي است كه در بالا به آن اشاره شد و ديگري عدم كادر سازي حزبي براي كارهاي اقتصادي و نداشتن تيم كاري است.

     انتصاب افراد، اول بر اساس رفاقت و شناختِ بالاترين مقام اجرايي در دوران كودكي، جواني، دبيرستان، جبهه، دانشگاه، كارهاي قبلي و از اين نوع است. تا جايي كه امكان دارد مقام‌هاي لازم با اين نوع پر مي‌شوند و در صورت كمبود كه حتما به وجود مي‌آيد، از دوستانِ دوستان و دوستانِ دوستانِ دوستان و ... انتخاب مي‌شوند. در اين آشفته بازار كه شرايط احراز و لياقت و شايسته سالاري اصلا جايي ندارد، طبيعي است هر كسي شروع به دادن وعده‌هاي تو خالي كرده و مردم را هر روز با موضوعي جديد گيج و متحير مي‌كند.

     جالب است كه در نبود هيچ نوع متدولوژي و مكتب اقتصادي يا علمي، همه خود را قيم فكري و داناي كل دانسته و از جانب مردم تصميم مي‌گيرند. اما راه حل فقط در تشكل حزبي و ارايه راه حل‌هاي اقتصادي قبل از به قدرت رسيدن است. هر حزبي كه توانست براي برنامه خود از مردم راي بگيرد، به سادگي و قدرت مي‌تواند آنرا اجرا كرده و از هيچ نوع مقابله و شلوغ كردن‌هاي عناصر فرصت طلب واهمه نداشته باشد.

زائر كارت پارسيان بي‌صدا آمد

     مدتها بود كه اولياي امور سعي بر گسترش خدمات كارت در بيرون از مرزهاي ما داشتند. تلاش‌هاي شركت خدمات و بانك مركزي بعد از چندين سال به نتيجه رسيد و نقطه شروع، بحرين شد كه تا قبل از انقلاب متعلق به ايران بود و با توطئه خائنانه انگليسي‌ها و آمريكا و خيانت محمد رضا شاه . . .

كارت‌هاي بانكي سرگردان

     كارت‌هاي بانكي‌ِ با نام كه به يك حساب وصل باشند‌، اعتباري يا نقدي، اگر بصورت سرگردان رها شوند مي‌توانند مورد استفاده  خلاف‌كاران قرار گيرند. كارت‌هاي بي‌نام مانند هديه و اينترنتي و در بعضي مواقع كارت خريد از اين امر بركنار هستند. امروزه هر بانكي سعي مي‌كند يك كارت مالي . . .

پذيرندگان كارت بانكي هم خلاف مي‌كنند؟

     آري؟ اصولا هر كسي كه تسلط بر محصولي بانكي پيدا كند، مي‌تواند راه‌هايي براي خلاف و اختلاس بيابد. جعل چك‌هاي بانكي در زماني كه سيستم مكانيزه براي كنترل سري و سريال و سوابق يك حساب وجود نداشت، كاري ساده بود. با مكانيزه شدن شعبه، جعل چك در همان شعبه كاري . . .

آمار خودپرداز و پوز در پايان مهر 85

     سال 85 بايد سال خوبي براي سازندگان دستگاه خودپرداز ايراني باشد. بانك صادرات از خريد 250 دستگاه ساخت و مونتاژ ايران خبر مي‌دهد در حالي كه سال قبل در حال آزمايش آنها بود. مشكل خودپرداز ايراني اين است كه قيمت آن در مقايسه با خودپرداز خارجي مانند زيمنس يا ان.سي.آر . . .

راه يابي ويندوز به پوز

     زماني بود كه همه چيز در مورد پوز و خودپرداز به صورت انحصاري بود. از سيستم عامل گرفته تا چاپگر حرارتي آن، همه توسط يك شركت و براي منظور معين طراحي و ساخته مي‌شد. كم كم اين محصول فراگير شد و در حال حاضر تقريبا هر كسي كه بتواند حساب سود و زيان شركت . . .

سه راهي پارسيان

     مودب‌ترين مثالي كه مي توان زد اينست كه ابتدا پاره كرديم و سپس گز نموديم. آنچه فقط نبايد آن جوري انجام مي‌شد، دقيقا همان جور انجام شد و اكنون در فكر هستيم كه چه بايد كرد؟ از آنچه به عنوان واقعيت و لطيفه بر سر زبان‌ها است معلوم مي‌شود كه سه مشكل داريم، و عقلاي قوم نشسته و . . .

بزرگترين توليد كنندگان كارت 2005

     بزرگترين توليد كنندگان كارت دنيا كه حرفي براي گفتن در بازار كارت دارند در  سال 2005 حدود 25 / 3 ميليارد فروختند كه حدود 8 درصد بيشتر از سال 2004 و شامل كارت‌هاي مغناطيسي و هوشمند بود. از اين مقدار 74 / 1 ميليارد عدد متعلق به ويزا و مستركارد بود كه شامل كارت‌هاي پيش پرداخت . . .


نحوه عضويت ماهنامه | روش و قلمرو فعاليت ماهنامه | مشخصات رسمي ماهنامه

پست الکترونيک: آدرس سايت raherast.com نام كاربر inform صندوق پستي (1331-16765 ماهنامه راه راست)

بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند

نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.