شماره  116
سال  دهم

راه راست

تیر  1394
ژوئن  2015

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


مدیران عامل بانک‌ها و درک فن‌آوری اطلاعات
25تیر1394   در اهمیت فن‌آوری اطلاعات برای بانکها و نقش تعیین کننده آن در رقابت و تاثیر حیاتی آن اگر سخنی به میان آید، تکراری  است. در این مقاله کوتاه نگاهی میکنیم به مدیران عامل بانکهای ایرانی و رابطه آنها با فن‌آوری اطلاعات و تاثیر این رابطه و آگاهی بر بانک مورد مدیریت آنها. شاید بتوان مدیران محترم را به سه گروه تقسیم کرد: گروه اول، آنهایی ...

نظام پرداخت، محمود فراهانی و پایگاه خبری بانکداری الکترونیک EBINews.com
18خرداد1394   طی چند هفته اخیر سلسله مباحثی توسط پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تحت روتیتر "آسیب شناسی نظام پرداخت" نوشته آقای محمود فراهانی منتشر شد که حاوی نکاتی درباره نظام پرداخت بحران زده کشور تحریم زده ما است. ایشان و پایگاه خبری بانکداری الکترونیک EBINews شاید جزء اولین‌هایی باشند که اقدام به انتشار سریالی مباحث ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com