شماره 105
سال نهم

راه راست

مرداد1393
آگوست 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


جایگاه سوخت، شعبه بانک
31مرداد1393   خارج رفته‌ها دیده‌اند که شعب بانک و جایگاه سوخت در اکثر آن کشورها خلوت است. در جایگاه سوخت همیشه متصدی تلمبه منتظر ورود یک ماشین است یا در جایگاه‌هایی که مردم خودشان سوخت گیری مینمایند، متصدی تلمبه درون محوطه اداری جایگاه است.  شعب بانک خارجی نیز  مانند جایگاهشان هستند، خلوت و منتظر ورود ...

رکن چهارم، رکن پنجم
31مرداد1393   مطبوعات رکن چهارم جامعه هستند. اگر ارکان مملکت را قوای مقننه، مجریه و قضاییه بدانیم، مطبوعاتی‌ها خودشان به خودشان میگویند رکن چهارم. اما رکنی که نه بیمه دارد، نه امنیت شغلی، نه درآمدی مناسب که قلمش را به میل تبلیغ دهنده نگرداند. این کلمه برای بعضی موارد دیگر ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.