شماره 104
سال نهم

راه راست

تیر1393
ژوئن 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


پیچیده کردن طرح‌های ساده‌ی نرم افزاری توسط کارفرمایان
31تیر1393   شعاری است مدیریتی که در تمام طر‌ح‌های نرم‌افزاری (عقل محور) و سخت افزاری دنیا رعایت میشود. کارفرمایان و ناظران آنها بطور معمول از این ایده حمایت میکنند و سعی وافر مینمایند که سادگی در تمام جهات رعایت شود. این شعار میگوید که تا سر حد امکان کارهای پیچیده را آسان کنید ...

جامعه نقابدار
31تیر1393   همه‌ی مردم ایران نقاب به چهره زده‌اند. کسی را با چهره واقعی و رفتار واقعی و عکس‌العمل‌های واقعی پیدا نمی‌کنی. کسی مکنونات درونیش را از ترس بیان نمی‌کند. کسی عقایدش را بدون پرده و ترس بیان نمی‌کند. اگر چنین افرادِ نادری پیدا شدند (بی نقاب‌ها)، حتما دست به گریبان ...


مطالب گذشته | روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.