شماره 96
سال هشتم

راه راست

آبان1392
اكتبر 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


باز هم شعبه بانك
30آبان92   يك خارجي كه از ايران ديدن كرده بود ميگفت هر جا ميرويم سه چيز ميبينيم: شعبه بانك، پيتزا فروشي و لوازم آرايش. راست ميگويد. هنوز هم خيلي‌ها به دنبال ايجاد بانك و ايجاد شعبه بيشتر هستند . . .

باشيم تا صبح دولتمان بدمد
30آبان92   سوالي ذهن مردم ايران را اشغال كرده و جواب مي‌طلبد: اختلاسهاي بزرگ و كوچكي كه هر از گاهي عيان ميشوند، چند دهم از مقداري است كه عيان نمي‌شوند؟؟؟ بعضي‌ها خودشان جواب ميدهند و بي حساب و كتاب ميگويند ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.