شماره 94
سال هشتم

راه راست

شهريور 1392
اوت 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


به سمت استاندارد سازيِ جامع
30شهريور92   استاندارد سازي معمولا بعد از مدتي رخ ميدهد كه محصولاتي با روش‌ها و محيط خاصي كار كرده باشند و يكسان سازي براي آنها مفيدتر از تمايز باشد. زمان مناسب براي اين كار نبايد آنقدر به طول بيانجامد كه سرمايه‌هاي ...

سياست و كياست
30شهريور92   كم كم علايم تاثير سياست بر اقتصاد ايران روشن‌تر ميشود و سياست بازاني كه ملت ايران را 35 سال فداي نظرات شخصي خود كرده بودند، از روي اجبار و اضطرار روش حضرت پيامبر را در پيش گرفتند و سياست مدار ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.